Molenstede Vastgoedfonds

Voltekend. Deelname in dit fonds is niet meer mogelijk

Meld u aan om als eerste de aankondigingen van nieuwe fondsintroducties te ontvangen.

Eten en drinken zijn primaire levensbehoeften. Wijkwinkelcentra met supermarkten hebben dan ook een spilfunctie in dorpen, wijken en steden.

Molenstede Vastgoedfonds zal beleggen in wijkwinkelcentrum Molenvliet te Woerden met onder meer een 15-jarige supermarkthuurovereenkomst.

Het betreft een goedlopend, in 2009 gerenoveerd winkelcentrum met een Jumbo-supermarkt, twaalf winkelunits met daarin onder meer een Big Bazar, bakker, slagerij, kapper, dierenwinkel, (gecombineerde) poelier en kaaswinkel, een restaurant, een cafetaria en een ruimte met een geldautomaat.

Van de totale huurinkomsten uit het object wordt 66,5% gegenereerd door landelijke ketens en wordt 48,5% gegenereerd door de Jumbo-supermarkt.

Molenstede Vastgoedfonds is het 18e supermarktgerelateerde vastgoedfonds dat initiatiefnemer Sectie5 Investments NV, in samenwerking met Reyersen van Buuren, introduceert.

Geïnteresseerd? Vraag de beleggingsbrochure met het door de AFM goedgekeurde prospectus aan. In het prospectus staan alle kenmerken, kosten en risico’s van Molenstede Vastgoedfonds vermeld.

Prognoses

 • Prognose totaalrendement
  8,6% per jaar
 • Uitkering
  Per kwartaal
 • Verwachte looptijd
  5-10 jaar
 • Partner
  Sectie5 Investments NV
 • Minimale deelname
  € 10.000,-
 • Fondsvermogen
 • Beleggerskapitaal
  € 5.700.000,-
 • Hypotheek
  € 7.750.000,-

De prognoserendementen betreffen rendementen in de prognose voor het neutrale scenario. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De prognoses vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • Centraal gelegen wijkwinkelcentrum in de wijk Molenvliet (West) te Woerden
 • Groot verzorgingsgebied
 • Winkelcentrum is volledig gerenoveerd in 2009
 • Vijftienjarige huurovereenkomst met Jumbo Supermarkten (tot 31 januari 2033)
 • Breed scala aan aanbod van overige dagwinkels
 • Ruime, gratis parkeergelegenheid rondom het winkelcentrum
Jan Willem van der Kun
ALGEMEEN DIRECTEUR

‘Molenstede Vastgoedfonds is inmiddels het 18e supermarktgerelateerde vastgoedfonds dat Sectie5 Investments in samenwerking met Reyersen van Buuren introduceert. Molenstede heeft dezelfde succeskenmerken als zijn voorgangers: een levendig wijkwinkelcentrum in een goed verzorgingsgebied met een landelijk opererende supermarktketen als hoofdhuurder, die zich voor langere tijd gecommiteerd heeft aan de locatie.’

Risicofactoren
De waarde van uw belegging kan fluctueren. Aan het beleggen in onroerend goed, waaronder dit fonds, zijn risico’s verbonden, zoals verhuur- en exploitatierisico, rente- en financieringsrisico, marktwaarderisico, risico van beperkte spreiding in beleggingen, onderhoudsaspecten, milieurisico’s, politieke risico’s, inflatierisico, objectgerelateerde risico’s en risico van beperkte verhandelbaarheid. Het zich realiseren van bedoelde risico’s kan een nadelige invloed hebben op het geprognosticeerde rendement. De prognoses vormen derhalve geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Beleggers dienen zich te realiseren dat er een mogelijkheid is dat zij minder terugkrijgen dan zij hebben ingelegd. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Emissievergoeding
De emissievergoeding wordt niet opgenomen in de berekening van het verwachte rendement. De uiteindelijk begunstigde van de emissievergoeding is Reyersen van Buuren Vastgoedbeleggingen bv voor de begeleiding bij het plaatsen van de participaties in Molenstede Vastgoedfonds.

Neem vrijblijvend contact met ons op
Wij vertellen u graag meer

+31 (0)20 643 83 81 info@reyersen.nl

Hoe kunt u deelnemen aan dit fonds?

STAPPEN

1. Informatie opvragen
Vraag vrijblijvend de beleggingsbrochure met het prospectus en het inschrijfformulier per post en/of e-mail op.

2. Documentatie lezen
In het prospectus staan alle kenmerken, kosten en risico’s van het fonds vermeld. Belt u ons gerust als u vragen heeft.

3. Inschrijfformulier
Indien u besluit deel te nemen, vul dan het inschrijfformulier in en onderteken het. Maak tevens een kopie van uw geldige legitimatiebewijs.

4. Inscannen (optioneel)
Scan het inschrijfformulier en de kopie van uw legitimatiebewijs in (of maak een foto met uw smartphone) en e-mail deze naar de fondsaanbieder. De volgorde van binnenkomst van de inschrijfformulieren is namelijk bepalend voor de toewijzing.

5. Opsturen
Stuur (na toezending per mail) het inschrijfformulier tezamen met de kopie van uw legitimatiebewijs per post op in de meegeleverde retourenvelop (postzegel niet nodig).

6. Bevestiging
U ontvangt, doorgaans binnen enkele dagen, bericht met daarin vermeld de ontvangstbevestiging van uw inschrijving, de toewijzing van uw deelname alsmede een betalingsinstructie. Na ontvangst van uw betaling en oprichting van het fonds ontvangt u een bevestiging van uw deelname.

Molenstede Vastgoedfonds is een beleggingsfonds en is als zodanig geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De beheerder Sectie5 Beheer BV heeft een vergunning van de AFM in het kader van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Het door de AFM goedgekeurde prospectus en het essentiële informatiedocument zijn kosteloos verkrijgbaar via Reyersen van Buuren en worden tevens gepubliceerd op de website van de beheerder (www.sectie5.nl).