Toezicht & gedragscode

Integriteit en betrouwbaarheid zijn verweven met het DNA van Reyersen van Buuren. Wij geloven in strenge kwaliteitsbewaking en vertellen graag hoe wij hier vorm aan geven.

Als belegger moet u altijd op de integriteit en betrouwbaarheid van Reyersen van Buuren kunnen rekenen.

Wij zijn dan ook een sterk voorstander van zorgvuldig toezicht op beleggingen. Wij stellen zelf hoge kwaliteitseisen aan de beleggingen en aan onze partners en vinden het vanzelfsprekend dat deze eisen ook voor ons bedrijf en onze dienstverlening gelden.

De kwaliteit van deze dienstverlening wordt intern bewaakt door onze gedragscode en extern door het toezicht waaraan wij onszelf onderwerpen.

Onze kwaliteitsmaatregelen

Reyersen van Buuren hanteert diverse proactieve maatregelen om de kwaliteit van onze dienstverlening te kunnen waarborgen:

  • Wij staan ingeschreven bij de Autoriteit Persoonsgegevens
  • Wij staan ingeschreven bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) en zullen derhalve altijd de richtlijnen interne klachtenprocedure hanteren indien er klachten zijn
  • Wij werken bij al onze projecten uitsluitend met gerenommeerde partners
  • Wij hanteren objectieve criteria om rendement, duurzaamheid en transparantie te toetsen

Onze beloften aan u

Reyersen van Buuren zal altijd op transparante wijze met u communiceren. Dit geldt voor alle vormen van communicatie, van individuele gesprekken tot aankondigingen. Wij streven naar een prettig persoonlijk contact met onze relaties en staan altijd klaar om uw vragen te beantwoorden.

De aankondigingen, brochures en prospectussen zijn gratis en geheel vrijblijvend. Dit zal ook altijd zo blijven.

Ons beloningsbeleid is zodanig vormgegeven dat het op geen enkele wijze een belemmering vormt voor een beheerste en integere bedrijfsvoering.

WILT U WETEN HOE HET BELEGGEN IN ZIJN WERK GAAT?

Als belegger moet u afgewogen keuzes kunnen maken. Daarom legt Reyersen van Buuren graag uit hoe beleggen in vastgoed nu precies werkt.