Beleggingskansen

Vastgoed biedt interessante mogelijkheden voor particuliere beleggers die op zoek zijn naar kasstroom. Onze selectie omvat diverse vastgoedsegmenten, elk met een afgewogen risicoprofiel en stabiel rendement.

Op de hoogte blijven van nieuwe beleggingskansen? Meld u vrijblijvend aan en ontvang als eerste de aankondigingen van nieuwe fondsintroducties.

Bent u op zoek naar interessante mogelijkheden om te beleggen? Dan bent u bij Reyersen van Buuren aan het juiste adres. Vastgoed biedt immers uitstekende beleggingskansen.

U vindt bij ons een exclusieve selectie van vastgoedbeleggingen met een afgewogen risicoprofiel. Daarbij heeft u keuze uit vastgoedprojecten in diverse segmenten, elk van betrouwbare kwaliteit.

Reyersen van Buuren is voor u continu op zoek naar nieuwe beleggingskansen met stabiel rendement en acceptabel risico. Van langjarig verhuurd supermarktvastgoed in goede verzorgingsgebieden tot parkeervastgoed met dubbele zekerheid van inkomsten – onze selectie biedt interessante proposities voor iedere belegger die op zoek is naar kasstroom.

Beleggen in bestaand vastgoed

Vastgoedfondsen met bestaand vastgoed kunnen zeer aantrekkelijke beleggingskansen bieden. De objecten waarin u investeert zijn voor meerdere jaren verhuurd. Hierdoor is er uitzicht op periodiek rendement, dat doorgaans per kwartaal wordt uitbetaald. De hoogte van dit rendement is gebaseerd op de lopende huurinkomsten.

Tijdens de looptijd van uw belegging ontvangt u dus een continue inkomstenstroom. Daarnaast vindt er aan het einde van de looptijd ook een winstuitkering plaats als blijkt dat de waarde van het vastgoed gestegen is.

Ons trackrecord

Al ruim 40 jaar vastgoedfondsen met een toekomst.

Tot op heden 149 projecten geplaatst.

Totale beleggingswaarde ruim € 2.4 miljard.

Meer dan € 900 miljoen particulier eigen vermogen.

Gemiddeld ruim 9% enkelvoudig rendement per jaar behaald op 99 afgeronde fondsen.

(resultaten uit het verleden zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten)

Op de hoogte blijven van nieuwe beleggingskansen?

Meld u aan en ontvang als eerste de aankondigingen van nieuwe fondsintroducties.

Vastgoedsegmenten

Wilt u profiteren van de beleggingskansen in de vastgoedmarkt? Bij Reyersen van Buuren kunt u kiezen uit diverse segmenten.

Supermarktvastgoed

Supermarktvastgoed biedt interessante kansen voor beleggers. De omzetten in supermarkten groeien jaarlijks met zo’n 2,5 tot 3% en zijn vrijwel ongevoelig voor crises. Na de corona-uitbraak stijgt de jaaromzet van de sector met naar verwachting nog eens 7% tot ruim 40 miljard euro (schatting 2020). Logisch: we kunnen niet zonder onze dagelijkse boodschappen.

Beleggen in supermarktvastgoedfondsen is bovendien ongevoelig voor de grillen van de beurs. Dat maakt beleggen in supermarktvastgoed relatief stabiel met uitzicht op een interessant rendement. Via Reyersen van Buuren belegt u in zorgvuldig geselecteerde supermarktobjecten op goede locaties, met een sterke positie in hun verzorgingsgebied, goede langetermijnperspectieven en een stabiele cashflow.

Lees meer over beleggen in supermarkten

Parkeervastgoed

Investeren in parkeervastgoed was ooit voorbehouden aan uitsluitend institutionele beleggers. Maar deze vastgoedbeleggingen zijn vanwege de zeer langjarige huurovereenkomsten en de stabiele kasstromen ook zeer interessant voor particuliere beleggers. Daarom heeft Reyersen van Buuren ook deze beleggingskansen in haar selectie opgenomen.

Een van de bijzonderheden van parkeervastgoed is de dubbele zekerheid van inkomsten. De huurder van een parkeergarage is niet de uiteindelijke gebruiker van het object, dat is de parkeerconsument. In het onwaarschijnlijke geval dat een huurder niet in staat is om aan haar huurverplichting te voldoen, dan is er derhalve altijd nog de parkeeromzet. Hierdoor kan parkeervastgoed zeer interessante perspectieven bieden.

Kantoorvastgoed

Ook kantoorvastgoed kan uitstekende beleggingskansen bieden, mits risico en rendement goed in balans zijn. Reyersen van Buuren zoekt daarom altijd naar panden die met langjarige contracten zijn verhuurd aan zeer solvabele huurders. Ook nemen wij de potentiële waardestijging van het object in ogenschouw. De ligging van het vastgoed is hierbij van cruciaal belang; onze focus ligt bij locaties met potentie. Alleen het meest interessante kantoorvastgoed wordt opgenomen in onze selectie.

Huurwoningen

De Nederlandse woningmarkt biedt uitstekende mogelijkheden tot langjarige, stabiele rendementsuitkeringen. De schaarste in met name het middensegment zal naar verwachting nog vele jaren voortduren. Het tekort is groot en de planvoorraad gering. Reyersen van Buuren Vastgoedbeleggingen kijkt voor u naar de regio’s waar de schaarste het grootst is voor maximale stabiliteit in de belegging. Beleggingen in huurwoningen zijn historisch gezien solide en brengen rust in een beleggingsportefeuille.

Zorgvastgoed

Het aanbod aan beleggingen in zorgvastgoed is de afgelopen jaren flink toegenomen. De vaak zeer langjarige huurcontracten met zorgexploitanten bieden uitzicht op een stabiele kasstroom. Het succes van deze beleggingscategorie wordt echter niet alleen bepaald door de lengte van de huurcontracten. Verzeker u er via Reyersen van Buuren Vastgoedbeleggingen van dat gedegen onderzoek is gedaan naar bijvoorbeeld de kwaliteit en solvabiliteit van de huurders alvorens een fonds wordt geïntroduceerd.

Specialties

Bij Reyersen van Buuren vindt u ook de zogeheten specialties: bijzondere vastgoedbeleggingen die niet in een reguliere categorie vallen, maar wel een uitstekende risico-rendementsverhouding bieden.

Een goed voorbeeld hiervan is de Ziggo Dome. Een concerthal lijkt op het eerste gezicht niet de meest voor de hand liggende keuze, maar de Ziggo Dome bleek een bijzonder interessante beleggingskans. Reyersen van Buuren gaat bij de selectie van specialties vanzelfsprekend ook zeer zorgvuldig te werk. Daarbij zorgen wij er altijd voor dat de projecten met zekerheden worden omgeven en letten wij erop dat er voldoende continuïteit zit in de verwachte kasstromen.

Risico's

Aan het beleggen in onroerend goed zijn risico’s verbonden die wij bij Reyersen van Buuren goed in ogenschouw nemen. Het zich realiseren van bedoelde risico’s kan een nadelige invloed hebben op de geprognosticeerde rendementen. Voorname risicofactoren zijn verhuur- en exploitatierisico, rente- en financieringsrisico, marktwaarderisico, risico van beperkte spreiding in beleggingen, onderhoudsaspecten, milieurisico’s, politieke risico’s, inflatierisico, objectgerelateerde risico’s en risico van beperkte verhandelbaarheid. Deze risico’s worden per aangeboden fonds uitgebreid toegelicht in het bijbehorende prospectus, dat voor ieder fonds algemeen verkrijgbaar wordt gesteld.

Vertrouwde kwaliteit

Reyersen van Buuren heeft over de jaren een uitstekend track record opgebouwd, met ruim 9% enkelvoudig rendement op jaarbasis op de reeds beëindigde projecten. Wij kijken altijd met een kritisch oog naar nieuwe beleggingskansen en selecteren uitsluitend bestendige proposities met een afgewogen risico. Bent u benieuwd hoe wij hierbij te werk gaan, of wilt u weten hoe u bij ons kunt beleggen? Neem contact met ons op, wij nemen graag de tijd om uw vragen persoonlijk te beantwoorden.