Privacyverklaring

Gebruikmaken van het internet gaat hand in hand met het uitwisselen van informatie. Zonder deze uitwisseling zou u immers geen bezoek kunnen brengen aan onze website. U kunt daarbij denken aan de gegevens die u zelf invult wanneer u zich abonneert op een nieuwsbrief, of de IP-gegevens die uw computer, tablet of smartphone met websites moet delen om überhaupt een verbinding tot stand te kunnen brengen. Hoewel deze uitwisseling van informatie dus verweven is met de essentie van het internet, is het natuurlijk wel zo prettig dat u weet hoe er met die informatie wordt omgegaan en waar deze voor worden gebruikt.

Reyersen van Buuren heeft daarom een privacyverklaring opgesteld. Hierin kunt u lezen welke gegevens u bij een bezoek aan onze site uitwisselt en hoe deze door ons gebruikt worden om uw ervaring als bezoeker te verbeteren.

Hoe lang bewaren wij deze gegevens?

Reyersen van Buuren bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Worden uw gegevens met anderen gedeeld?

Reyersen van Buuren verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Reyersen van Buuren worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Reyersen van Buuren gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Reyersen van Buuren maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft hier ook het privacybeleid van Google Analytics aan.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Reyersen van Buuren heeft hier geen invloed op.

Reyersen van Buuren heeft Google geen toestemming gegeven om via Reyersen van Buuren verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Beveiligen

Reyersen van Buuren neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Reyersen van Buuren maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Reyersen van Buuren verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Reyersen van Buuren op via info@reyersen.nl.

 

Reyersen.nl is een website van Reyersen van Buuren. Reyersen van Buuren is als volgt te bereiken:

Postadres: Postbus 275, 1180 AG te Amstelveen

Vestigingsadres: Handelsweg 59 C, 1181 ZA te Amstelveen

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 33304086

Telefoon: +31 (0)20 643 83 81

E-mailadres: info@reyersen.nl

BENIEUWD NAAR ONZE BELEGGINGSKANSEN?

Wilt u op een vertrouwde manier beleggen in vastgoed? Reyersen van Buuren is continu voor u op zoek naar de meest interessante vastgoedbeleggingen.