Track record & Geschiedenis

Reyersen van Buuren heeft sinds 1980 een sterk track record opgebouwd. Het rendement op de afgeronde beleggingen bedraagt gemiddeld 9% over de afgelopen 40 jaar. Wij delen deze successen graag met u.

Ons track record

De waarde van een vastgoedbelegging is van veel factoren afhankelijk. De kwaliteit van het vastgoed, de locatie en de exploitatie, de betrouwbaarheid van de aanbieder, de huurders en de beheerders, de situatie op de vastgoedmarkt en de trends die deze beïnvloeden, zijn allemaal van belang.

Bij Reyersen van Buuren begrijpen we dit als geen ander. Wij wegen al deze factoren mee in onze beoordeling van vastgoedfondsen om ervoor te zorgen dat alleen de meest hoogwaardige vastgoedbeleggingen in onze selectie terechtkomen. Hierdoor hebben wij een uitstekend track record kunnen opbouwen, met een gemiddeld rendement van 9% op de afgeronde projecten gedurende de afgelopen 40 jaar.

De resultaten tot nu toe

Onze zorgvuldige selectie- en controlemethodiek heeft zich over de jaren bewezen als een bijzonder nuttig hulpmiddel voor particuliere beleggers. Wij zijn trots op datgene wat wij voor onze relaties bereikt hebben:

  • Via Reyersen van Buuren zijn tot nu toe al 149 projecten succesvol geplaatst
  • De totale beleggingswaarde van deze projecten bedraagt ruim €2.4 miljard
  • Particuliere beleggers brachten hiervan ruim €900 miljoen als eigen vermogen in
  • Inmiddels zijn 99 vastgoedfondsen afgerond en verkocht
  • Het gemiddelde rendement daarvan bedraagt 9% per jaar

 

(resultaten uit het verleden zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten)

Afgewogen risico, stabiel rendement

Een belegging is nooit risicovrij en rendement is nooit gegarandeerd. Maar het risico kan wel met zorgvuldige analyses en due diligence tot een acceptabel niveau worden teruggebracht.

Ons track record is, kort gezegd, geen toeval. Wij hebben een scherp oog voor beleggingskansen en een evenzo scherp oog voor de risico’s die daaraan verbonden zijn. Deze kritisch blik wordt bovendien ondersteund door zorgvuldig onderzoek en jaren aan ervaring en expertise. U belegt in stenen, in tastbare waarde, met afgewogen risico’s en stabiel rendement.

1980
1984
1993
1996
1998
2000
2004
2005
2007
2009
2009
2012