Parking Fund Nederland IX

Voor deelname geopend!

Vraag het prospectus met inschrijfformulier aan of download ze direct

RECLAME – Deze website is een uiting van reclame. Raadpleeg het prospectus en het essentiële informatiedocument van Parking Fund Nederland IX voordat u een beleggingsbeslissing neemt.


Beleggingen in openbare parkeergarages kenmerken zich door de vaak (zeer) langlopende huurcontracten met gerenommeerde partijen. Deze beleggingscategorie was in Nederland tot het recente verleden voornamelijk voorbehouden aan institutionele beleggers zoals pensioenfondsen, maar Parking Fund Nederland IX maakt deze ook toegankelijk voor particuliere beleggers.

Parking Fund Nederland IX belegt in de grootste openbare parkeergarage in het centrum van Eindhoven met in totaal 1.085 parkeerplaatsen. Door de gunstige ligging van het bovenliggende winkelcentrum verkiezen veel centrumbezoekers parkeergarage Heuvel als startpunt voor een dagje Eindhoven.

De parkeergarage is verhuurd aan Q-Park Operations Netherlands BV. Met ingang van 1 januari 2023 is de huurovereenkomst voor een periode van 25 jaar verlengd. Dankzij de nieuwe huurovereen­komst ligt de taxatiewaarde van de parkeergarage aanzienlijk hoger dan de koopprijs.

Het fonds is op 9 december 2022 aangegaan met tijdelijke beleggers. Op 1 mei 2023 (de oorspronkelijke emissiedatum) zijn 8.188 van de totaal 10.118 participaties à € 5.000 (exclusief emissiekosten) van de tijdelijke beleggers herplaatst. Met de onderhavige aanbieding wordt beoogd de resterende 1.930 participaties te herplaatsen. Hiertoe is een nieuw prospectus vervaardigd en goedgekeurd door de AFM.

Dit fonds is het achtste parkeergaragefonds voor particuliere beleggers dat Holland Immo Group in samenwerking met Reyersen van Buuren introduceert. Hiermee wordt vervolg gegeven aan het succes van de zeven eerder geïntroduceerde parkeergaragefondsen. Vier daarvan zijn inmiddels succesvol verkocht; de overige drie renderen boven prognose.

Prognoses

 • Prognose totaalrendement*
  6,1% per jaar
 • Prognose contant rendement*
  5,1% per jaar
 • Uitkering
  Per kwartaal
 • Verwachte looptijd
  7-10 jaar
 • Partner
  Holland Immo Group BV
 • Start inschrijving
  Oktober 2023
 • Minimale deelname
  € 10.000,-
 • Fondsvermogen
 • Beleggerskapitaal
  € 50.590.000,-
 • Hypotheek
  € 38.499.999,-

* De weergegeven scenario's zijn een schatting van het toekomstige rendement op basis van gegevens uit het verleden, en geven geen exacte indicatie. Uw rendement hangt af van hoe de markt presteert en hoe lang u de belegging/het product aanhoudt. De weergegeven, geprognosticeerde rendementen betreffen gemiddeld enkelvoudige rendementen in het neutrale scenario. De emissiekosten zijn niet in de berekening van bovenstaande prognoses betrokken. Het effect van de emissiekosten op het geprognosticeerde rendement op jaarbasis is maximaal 0,29%. Toekomstige resultaten zijn onderworpen aan belastingen die afhankelijk zijn van de persoonlijke situatie van een belegger en in de toekomst kunnen veranderen.

Risicofactoren
De waarde van uw belegging kan fluctueren. Aan het beleggen in onroerend goed, waaronder dit fonds, zijn risico’s verbonden, zoals verhuur- en exploitatierisico, rente- en financieringsrisico, marktwaarderisico, risico van beperkte spreiding in beleggingen, onderhoudsaspecten, milieurisico’s, politieke risico’s, inflatierisico, object gerelateerde risico’s, een afwijkend belang van de individuele belegger ten opzichte van het belang van de gezamenlijke beleggers, risico van een langere looptijd van het fonds en risico van beperkte verhandelbaarheid. Voor de volledige informatie over de risico's wordt verwezen naar hoofdstuk 2 van het prospectus. Het zich realiseren van bedoelde risico’s kan een nadelige invloed hebben op het geprognosticeerde rendement. De prognoses vormen derhalve geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Beleggers dienen zich te realiseren dat er een mogelijkheid is dat zij minder terugkrijgen dan zij hebben ingelegd. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Let op: u staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen is.

 • De openbare, ondergrondse parkeergarage Heuvel met 1.085 parkeerplaatsen
 • Uitstekende locatie in het centrum van Eindhoven
 • 25-jarige huurovereenkomst met Q-Park
 • Hypotheekrente van 3,67% voor 9,6 jaar gefixeerd (vanaf oorspronkelijke emissiedatum)
Jan Willem van der Kun
ALGEMEEN DIRECTEUR

“De grootste openbare parkeergarage van Eindhoven is zeer gunstig gelegen in het centrum en de bestaande huurovereenkomst is voor een periode van 25 jaar verlengd waarmee ook huurder Q-Park haar vertrouwen uitspreekt in deze locatie. Dankzij de nieuwe huurovereenkomst ligt de taxatiewaarde van de parkeergarage bovendien aanzienlijk hoger dan de koopprijs.

De uitstekende locatie gecombineerd met het langlopende huurcontract met Q-Park, zorgt ervoor dat dit fonds alles in huis heeft om net zo’n succes te worden als de zeven voorgaande parkeergaragefondsen die via Reyersen van Buuren zijn geïntroduceerd.”

Essentiële informatie document
U kunt het EID hier downloaden.

Prospectus
U kunt het door de AFM goedgekeurde prospectus hier downloaden. Lees voordat u besluit deel te nemen het prospectus zorgvuldig door om kennis te nemen van de kansen én de risico’s van Parking Fund Nederland IX en deze te begrijpen.
De goedkeuring van het prospectus door de AFM mag niet worden beschouwd als aanprijzing van het aangeboden Parking Fund Nederland IX.

Emissiekosten
De eenmalige emissiekosten worden niet opgenomen in de berekening van het verwachte rendement en worden berekend volgens een staffel.

 • Bij deelname vanaf € 10.000 tot
  € 100.000 in het fonds wordt 3,0% van het deelnamebedrag in rekening gebracht;
 • Bij deelname vanaf € 100.000 tot € 250.000 in het fonds wordt 2,0% van het deelnamebedrag in rekening gebracht;
 • Bij deelname vanaf € 250.000 in het fonds wordt 1,0% van het deelnamebedrag in rekening gebracht.

 

De uiteindelijk begunstigde van de emissiekosten is Reyersen van Buuren Vastgoedbeleggingen BV voor de begeleiding bij het plaatsen van de participaties in Parking Fund Nederland IX.

Jan Willem van der Kun
ALGEMEEN DIRECTEUR

Essentiële informatie document
U kunt het EID hier downloaden.

Prospectus
U kunt het door de AFM goedgekeurde prospectus hier downloaden. Lees voordat u besluit deel te nemen het prospectus zorgvuldig door om kennis te nemen van de kansen én de risico’s van Parking Fund Nederland IX en deze te begrijpen.
De goedkeuring van het prospectus door de AFM mag niet worden beschouwd als aanprijzing van het aangeboden Parking Fund Nederland IX.

Emissiekosten
De eenmalige emissiekosten worden niet opgenomen in de berekening van het verwachte rendement en worden berekend volgens een staffel.

Bij deelname vanaf € 10.000 tot
€ 100.000 in het fonds wordt 3,0% van het deelnamebedrag in rekening gebracht, bij deelname vanaf € 100.000 tot € 250.000: 2,0% en bij deelname vanaf € 250.000: 1,0%.
De uiteindelijk begunstigde van de emissiekosten is Reyersen van Buuren Vastgoedbeleggingen BV voor de begeleiding bij het plaatsen van de participaties in Parking Fund Nederland IX.

Neem vrijblijvend contact met ons op
Wij vertellen u graag meer

+31 (0)20 643 83 81 info@reyersen.nl

Hoe kunt u deelnemen aan dit fonds?

STAPPEN

1. Informatie opvragen
Vraag vrijblijvend de beleggingsbrochure met het prospectus en het inschrijfformulier per post en/of e-mail op.

2. Documentatie lezen
In het prospectus staan alle kenmerken, kosten en risico’s van het fonds vermeld. Belt u ons gerust als u vragen heeft.

3. Inschrijfformulier
Indien u besluit deel te nemen, vul dan het inschrijfformulier in en onderteken het. Maak tevens een kopie van uw geldige legitimatiebewijs.

4. Inscannen (optioneel)
Scan het inschrijfformulier en de kopie van uw legitimatiebewijs in (of maak een foto met uw smartphone) en e-mail deze naar de fondsaanbieder. De volgorde van binnenkomst van de inschrijfformulieren is namelijk bepalend voor de toewijzing.

5. Opsturen
Stuur (na toezending per mail) het inschrijfformulier tezamen met de kopie van uw legitimatiebewijs per post op in de meegeleverde retourenvelop (postzegel niet nodig).

6. Bevestiging
U ontvangt, doorgaans binnen enkele dagen, bericht met daarin vermeld de ontvangstbevestiging van uw inschrijving, de toewijzing van uw deelname alsmede een betalingsinstructie. Na ontvangst van uw betaling en oprichting van het fonds ontvangt u een bevestiging van uw deelname.

Parking Fund Nederland IX is een beleggingsfonds en is als zodanig geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De beheerder Holland Immo Group Beheer BV heeft een vergunning van de AFM in het kader van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Het door de AFM goedgekeurde prospectus en het essentiële informatiedocument zijn kosteloos verkrijgbaar via Reyersen van Buuren en worden tevens gepubliceerd op deze website (www.reyersen.nl/parkingfund9).

Parking Fund Nederland IX

Lees hieronder het prospectus van Parking Fund Nederland IX of download deze hier.

Door middel van het kruisje rechtsboven kunt u dit venster sluiten.