Parking Fund Nederland VI

Voltekend. Deelname in dit fonds is niet meer mogelijk

Meld u aan om als eerste de aankondigingen van nieuwe fondsintroducties te ontvangen.

Parking Fund Nederland VI zal beleggen in twee openbare parkeergarages in Nederland. De nieuwe, nog op te leveren openbare parkeergarage gelegen aan de Dijksgracht te Amsterdam (Oostenburg) met in totaal 704 parkeerplaatsen en de gerenoveerde, nog op te leveren parkeergarage aan de Van Vollenhovenstraat te Rotterdam (Scheepsvaartkwartier) met 197 parkeerplaatsen.

De parkeergarages worden vanaf oplevering langjarig in gebruik genomen door de twee grootste parkeerexploitanten van Europa met in Amsterdam een huurcontract met een looptijd van 20 jaar (Q-Park) en in Rotterdam een huurcontract met een looptijd van 15 jaar (APCOA).

Parking Fund Nederland VI is het zesde parkeergaragefonds voor particuliere beleggers dat Holland Immo Group in samenwerking met Reyersen van Buuren introduceert. Hiermee wordt vervolg gegeven aan het succes van de vijf eerder opgerichte parkeergaragefondsen die alle zeer veel belangstelling kenden en goed renderen.

Prognoses

 • Prognose totaalrendement
  8,8% per jaar
 • Uitkering
  Per kwartaal
 • Verwachte looptijd
  7-10 jaar
 • Partner
  Holland Immo Group
 • Minimale deelname
  € 10.000,-
 • Fondsvermogen
 • Beleggerskapitaal
  € 16.820.000,-
 • Hypotheek
  € 16.000.000,-

De prognoserendementen betreffen rendementen in de prognose voor het neutrale scenario. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De prognoses vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • Een nieuwe, openbare parkeergarage in Amsterdam
 • 20-jarige huurovereenkomst met Q-Park
 • Een gerenoveerde, openbare parkeergarage in Rotterdam
 • 15-jarige huurovereenkomst met APCOA
 • Hypotheekrente voor 7 jaar gefixeerd
Daan Wildschut
PROJECTMANAGER

Parking Fund Nederland VI brengt twee toplocaties in één fonds samen: een nieuwe parkeergarage in Amsterdam Oostenburg en een gerenoveerde garage in het Scheepvaartkwartier te Rotterdam. Beide gebieden hebben uitstekende perspectieven. Oostenburg is een grootschalige gebiedsontwikkeling met een rijke mix van wonen, werken en commerciële ruimte. De garage is voor 20 jaar verhuurd aan Q-Park en zal invulling geven aan de parkeervraag in het hele gebied. De parkeergarage in Rotterdam is voor 15 jaar verhuurd aan APCOA en perfect gesitueerd in de nabijheid van vele restaurants, musea, stadsparken en de historische Veerhaven. Dankzij de gunstige locaties en de langlopende contracten met de twee grootste parkeerexploitanten van Europa heeft dit fonds alle ingrediënten om een even groot succes te worden als de vijf voorgaande fondsen, die alle goed renderen.

Risicofactoren
De waarde van uw belegging kan fluctueren. Aan het beleggen in onroerend goed, waaronder dit fonds, zijn risico’s verbonden, zoals verhuur- en exploitatierisico, rente- en financieringsrisico, marktwaarderisico, risico van beperkte spreiding in beleggingen, onderhoudsaspecten, milieurisico’s, politieke risico’s, inflatierisico, objectgerelateerde risico’s en risico van beperkte verhandelbaarheid. Het zich realiseren van bedoelde risico’s kan een nadelige invloed hebben op het geprognosticeerde rendement. De prognoses vormen derhalve geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Beleggers dienen zich te realiseren dat er een mogelijkheid is dat zij minder terugkrijgen dan zij hebben ingelegd. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Emissievergoeding
De emissiekosten worden niet opgenomen in de berekening van het verwachte rendement. De uiteindelijk begunstigde van de emissiekosten is Reyersen van Buuren Vastgoedbeleggingen BV voor de begeleiding bij het plaatsen van de participaties in Parking Fund Nederland VI.

Essentiële informatie document
U kunt het EID hier downloaden.

Prospectus
U kunt het prospectus hier downloaden.

Neem vrijblijvend contact met ons op
Wij vertellen u graag meer

+31 (0)20 643 83 81 info@reyersen.nl

Hoe kunt u deelnemen aan dit fonds?

STAPPEN

1. Informatie opvragen
Vraag vrijblijvend de beleggingsbrochure met het prospectus en het inschrijfformulier per post en/of e-mail op.

2. Documentatie lezen
In het prospectus staan alle kenmerken, kosten en risico’s van het fonds vermeld. Belt u ons gerust als u vragen heeft.

3. Inschrijfformulier
Indien u besluit deel te nemen, vul dan het inschrijfformulier in en onderteken het. Maak tevens een kopie van uw geldige legitimatiebewijs.

4. Inscannen (optioneel)
Scan het inschrijfformulier en de kopie van uw legitimatiebewijs in (of maak een foto met uw smartphone) en e-mail deze naar de fondsaanbieder. De volgorde van binnenkomst van de inschrijfformulieren is namelijk bepalend voor de toewijzing.

5. Opsturen
Stuur (na toezending per mail) het inschrijfformulier tezamen met de kopie van uw legitimatiebewijs per post op in de meegeleverde retourenvelop (postzegel niet nodig).

6. Bevestiging
U ontvangt, doorgaans binnen enkele dagen, bericht met daarin vermeld de ontvangstbevestiging van uw inschrijving, de toewijzing van uw deelname alsmede een betalingsinstructie. Na ontvangst van uw betaling en oprichting van het fonds ontvangt u een bevestiging van uw deelname.

Parking Fund Nederland VI is een beleggingsfonds en is als zodanig geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De beheerder Holland Immo Group Beheer BV heeft een vergunning van de AFM in het kader van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Het door de AFM goedgekeurde prospectus en het essentiële informatiedocument zijn kosteloos verkrijgbaar via Reyersen van Buuren en worden tevens gepubliceerd op de website van de beheerder (www.hollandimmogroup.nl).