cv Van Nelle Ontwerpfabriek

Dit is fonds is afgerond. Op de hoogte blijven van nieuwe beleggingskansen?

Meld u aan en ontvang als eerste de aankondigingen van nieuwe fondsintroductiesParticuliere investeerders werd de gelegenheid geboden te beleggen in cv VAN NELLE Ontwerpfabriek, die één van de markantste gebouwen in Rotterdam heeft aangekocht.

De Van Nelle-fabriek is in de periode 2000-2003 gerevitaliseerd tot de “Van Nelle Ontwerpfabriek” waar, dankzij de inspirerende architectuur, een uniek centrum van bedrijvigheid is ontstaan waarin tussen de 110 en 175 kleine en middelgrote bedrijven zich hebben gevestigd.

Met de Belastingdienst zijn afspraken gemaakt over de aftrekbaarheid van (achterstallig) onderhoud van de gebouwen. In de Wet IB 2001 is de zogenoemde ‘monumentenregeling’ opgenomen met betrekking tot uitgaven voor monumentenpanden. Vanuit geschiedkundig en kunsthistorisch perspectief is het van belang cultuurhistorisch bezit in Nederland te behouden en in stand te houden. De Van Nelle-fabriek kwalificeert zich voor deze regeling waardoor de onderhoudskosten leiden tot progressief aftrekbare kosten voor de inkomstenbelasting (box 1), terwijl de forfaitaire rendementsheffing (box 3) van toepassing is.
Gerealiseerd

 • Gerealiseerd totaalrendement
  5,9% per jaar
 • Gerealiseerde looptijd
  17 jaar
 • Partner
  Kon. Volker Wessels Stevin
 • Minimale deelname
  € 22.689,-
 • Fondsvermogen
 • Beleggerskapitaal
  € 17.659.417,-
 • Hypotheek
  € 34.941.077,-

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De prognoses vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.