Begrippenlijst

De terminologie rondom vastgoedbeleggingen roept vaak vragen op. Wij hebben een gedetailleerde begrippenlijst voor u opgesteld zodat u altijd snel een antwoord kunt vinden.


Verhuurbare vloeroppervlakte (VVO)

De bruto-vloeroppervlakte minus de ruimtes die dienen voor het onderbrengen of bedienen van gebouwinstallaties, trappenhuizen, voorzieningen voor “verticaal verkeer” (trappen, liften e.d.), ruimtes die dienen voor het parkeren van gemotoriseerde voertuigen, oppervlakten van delen van vloeren waarboven de netto hoogte kleiner is dan 1,5 meter, vrijstaande bouwconstructies en leidingschachten indien de horizontale doorsnede daarvan groter is dan 0,5 m² en dragende binnenwanden.

Terug