Uitgifteoptie / Greenshoe

';

Uitgifteoptie / Greenshoe

De bevoegdheid van de uitgevende instelling om tijdens de inschrijvingsperiode te besluiten het aantal uit te geven aandelen van de emissie te verhogen.

Terug