Begrippenlijst

De terminologie rondom vastgoedbeleggingen roept vaak vragen op. Wij hebben een gedetailleerde begrippenlijst voor u opgesteld zodat u altijd snel een antwoord kunt vinden.


Uitgifteoptie / Greenshoe

De bevoegdheid van de uitgevende instelling om tijdens de inschrijvingsperiode te besluiten het aantal uit te geven aandelen van de emissie te verhogen.

Terug