Fondsvermogen

';

Fondsvermogen

Het totale vermogen (eigen vermogen en vreemd vermogen) in een beleggingsfonds.

Terug