Exploitatierendement

';

Exploitatierendement

Het exploitatierendement bestaat uit de huuropbrengst minus de kosten voor beheer en te betalen rente. Het exploitatierendement is exclusief eventuele verkoopwinst van het vastgoed.

Terug