Enkelvoudig rendement

';

Enkelvoudig rendement

Het rekenkundig gemiddelde van de jaarlijkse uitkeringen en de slotuitkering. Hierbij wordt géén rekening gehouden met de tijdswaarde van geld.

Terug