Eigen vermogen

';

Eigen vermogen

Aandelenkapitaal plus reserves van een onderneming. Tenzij er sprake is van een belegging door middel van obligaties, is dit meestal het door de beleggers ingebrachte vermogen plus reserves.

Terug