Dividend

';

Dividend

Winstuitkering aan aandeelhouders. Dividend kan een vaste of een variabele uitkering bedragen, meestal per voorafbepaalde periode (bijvoorbeeld per kwartaal). Een vaste uitkering bij een vastgoedbeleggingsfonds is in beginsel een gemiddelde van het exploitatierendement, welke in de beginperiode wordt aangevuld uit de liquiditeitsreserve of rekening-courant. Een variabele uitkering is direct afhankelijk van het exploitatieresultaat en wordt in de beginfase meestal niet aangevuld.

Terug