Beleggen in supermarkten

De wereld van supermarktvastgoed

Beleggen in supermarktvastgoed: een introductie

Door te beleggen in supermarktfondsen kunt u op een laagdrempelige manier mede-eigenaar worden van supermarktpanden en wijkwinkelcentra. Een prachtige kans: u participeert daarmee in een kerngezonde groeisector waar Nederland niet zonder kan.

Beleggingen in supermarktvastgoed zijn relatief stabiel. De vraag naar levensmiddelen en andere dagelijkse levensbehoeften is groot en vrijwel constant. Dat maakt de omzetten in deze sector nauwelijks gevoelig voor conjunctuur, crises of beurskoersen. Bovendien zorgt de ligging van supermarkten in het hart van lokale gemeenschappen doorgaans voor een grote en trouwe klantenkring.

Lees hier meer over de voordelen en eventuele risico’s van investeren in supermarktvastgoed. Wij nemen u mee door de belangrijkste details en interessante kansen voor beleggers.

Voltekend
Fondsintroductie:

S5 FORUM FONDS – derde emissie (tweede tranche)

S5 Forum Fonds richt zich op beleggingen in supermarkten en wijkwinkelcentra waarin een supermarkt het merendeel van de huurstroom realiseert. Het is een groeifonds dat beoogt in de komende vijf jaar te groeien naar een belegd vermogen van € 250 miljoen.

Bekijk project

Op de hoogte blijven van nieuwe beleggingskansen?

Meld u aan en ontvang als eerste de aankondigingen van nieuwe fondsintroducties.

PUBLICATIE

Marktaandeel online boodschappen gedaald; fysieke supermarkt groeit gestaag door

Opvallende cijfers over online supermarkten: het marktaandeel van online boodschappen doen door particulieren is voor het eerst gedaald, van 3,4% in april 2019 tot 3,0% in oktober 2019. Dat roept steeds grotere vragen op over de haalbaarheid van e-business voor supermarkten. Intussen blijft de omzet van fysieke supermarkten groeien, met opnieuw 3%. Een analyse.

Beleggen via vastgoedfondsen

Via Reyersen van Buuren kunt u beleggen in supermarkt vastgoedbeleggingsfondsen. Daarmee kunt u al vanaf circa € 10.000,- investeren in zorgvuldig geselecteerde objecten op gunstige locaties waar mensen graag winkelen. Dat biedt uitzicht op een interessant, stabiel rendement met een overzichtelijk risico. Bovendien deelt u vanaf het begin mee in de opbrengsten van de verhuur, in de vorm van een (kwartaal)uitkering.

Investeren in ‘boodschappenwinkels’

Een supermarkt vastgoedfonds kan bestaan uit afzonderlijke supermarkten – soms in combinatie met speciaalzaken – of een wijkwinkelcentrum met parkeergarage. In alle gevallen is de supermarkt leidend als hoofdhuurder in het vastgoed. Ook eventuele andere winkels in zo’n fonds zijn vrijwel zonder uitzondering ‘boodschappenwinkels’ voor dagelijkse consumentenbehoeften. Dat zorgt voor een stabiele exploitatie.

Groeifonds

Supermarktvastgoedfondsen zijn er in verschillende soorten en maten. Zo kunt u met specifieke fondsen beleggen in specifieke panden en locaties. Een winkelcentrum in een bepaalde plaats bijvoorbeeld, of een afgebakend ‘mandje’ van objecten in een bepaalde regio of met een specifiek profiel.

Daarnaast bieden wij de optie van een groeifonds. Een groeifonds heeft als doel om binnen een bepaald profiel geleidelijk verder te groeien. Met kapitaal uit nieuwe emissies voegt de fondsbeheerder nieuwe objecten toe. Daardoor neemt de omvang van het fonds toe, en daarmee de stabiliteit van de beleggingen. Immers: met meer objecten is er meer spreiding en is het fonds bestendiger.

Op de hoogte blijven van nieuwe beleggingskansen?

Meld u aan en ontvang als eerste de aankondigingen van nieuwe fondsintroducties.

Stabiele kasstroom, periodieke uitkering

Supermarktbeleggingsfondsen zijn kasstroombeleggingen; ze zijn zodanig opgebouwd dat ze een relatief stabiele kasstroom opleveren. Beleggers profiteren dus niet alleen van de waardegroei van het vastgoed op de langere termijn; ze krijgen ook op de korte termijn cashflow uit hun investering. De verhuurinkomsten (na aftrek van kosten, zoals onderhoud, beheer en eigenaarslasten) vloeien periodiek naar de fondsdeelnemers, doorgaans per kwartaal.

Zeer zorgvuldige selectie supermarktvastgoed

Het selecteren van het vastgoed en de fondsen doen wij met de grootste zorg. Daarbij hanteren wij strenge criteria als het gaat om stabiliteit, toekomstperspectief, risicoprofiel en rendementsverwachtingen. We kijken niet alleen naar het object – het pand, de ligging, de voorzieningen, de huurder, het huurcontract enzovoort – maar vooral ook naar het verzorgingsgebied en de verwachte ontwikkelingen in de omgeving. Die zijn namelijk van grote invloed op het toekomstige rendement. Dit zijn enkele van onze meest belangrijke criteria:

 1. Demografie in het verzorgingsgebied: Wij kijken nadrukkelijk naar het aantal inwoners en de demografische samenstelling in het verzorgingsgebied. Dat bepaalt immers het aantal potentiële klanten – nu en in de toekomst.
 2. Bestedingspatroon verzorgingsgebied: Om rendabel te kunnen draaien moet een supermarkt klanten binnenkrijgen die genoeg te besteden hebben. Daarom kijken we tevens naar de onderverdeling van welstandsklassen in het verzorgingsgebied.
 3. Kwaliteit vastgoed: Als investeerder wilt u niet geconfronteerd worden met een onverwachte waardedaling of hoge onderhoudskosten van het vastgoed. Daarom kijken wij bij aankoop zeer kritisch naar de onderhoudsstaat en werken wij met een meerjaren-onderhoudsplan. Zo blijft uw investering in de best mogelijke conditie.
 4. ‘Boodschappenwinkels’: Wij selecteren vrijwel uitsluitend vastgoed dat is verhuurd aan supermarkten, eventueel aangevuld met andere ‘boodschappenwinkels’. Die categorie geeft immers veel meer langjarige stabiliteit dan non-food ondernemingen.
 5. Huurdersprofiel: Bij bestaande huurders kijken wij kritisch naar het profiel. Wij gaan huurovereenkomsten voor de lange termijn uitsluitend aan met betrouwbare en solide partijen die aan hun betalingsverplichtingen kunnen blijven voldoen.
 6. Zichtbaarheid en bereikbaarheid: Supermarkten en wijkwinkelcentra moeten de grote en constante klantenstroom goed kunnen faciliteren. Leveranciers en klanten moeten de winkels goed kunnen zien én bereiken, inclusief voldoende parkeermogelijkheden.

Uitsluitend objecten die aan al deze criteria voldoen, komen in aanmerking voor een beleggingsfonds. Daarbij doen wij geen concessies; alleen zo kunnen wij al 40 jaar hoogwaardige vastgoedbeleggingen aanbieden.

Verdere groei door innovatie

De supermarktsector is stabiel én volop in beweging. Supermarktketens en -ondernemers zijn altijd op zoek naar nieuwe manieren om hun winkel, aanbod of klantvriendelijkheid te verbeteren en hun omzet en marge verder te vergroten, met positief gevolg voor de waarde van uw belegging. Drie belangrijke innovatiegebieden zijn:

 • Uitbreiding van het winkelassortiment met duurdere producten met een hogere marge, zoals luxeproducten, biologische producten en kant-en-klaar maaltijden.
 • Innovaties op het gebied van klantenservice, bijvoorbeeld met zelfscans, winkelinrichting en bezorgservice.
 • Verduurzaming.

Online verkoop boodschappen

De opkomst van online boodschappen doen wordt door sommigen als een bedreiging gezien voor de omzetten in fysieke supermarkten. In onze ogen is die invloed zeer beperkt. Waar bijna overal in de detailhandel de onlineverkoop sterk groeit, speelt dit in de supermarktsector nog altijd een marginale rol. In de halfjaarlijkse Monitor Online Supermarktbestedingen (oktober 2019) kwam slechts 3% van de landelijke supermarktomzet uit online boodschappen en was de groei inmiddels zelfs tot stilstand gekomen. De corona-uitbraak heeft de aandacht daarvoor wel aangewakkerd. Maar ook die groei zit vooral bij de bezorgdiensten van – u raadt het al – de lokale supermarkten.

Beleggen in een stabiel supermarkt vastgoedfonds met perspectief

Samenvattend betekent beleggen in supermarktfondsen investeren in een stabiele toekomst. Via supermarktfondsen van Reyersen van Buuren participeert u in goed draaiende supermarkten of winkelcentra met een prominente en solide positie in de lokale markt en een overzichtelijk risico, en profiteert u van een stabiele kasstroom. Een succesvolle belegging waarvan u lang de vruchten kunt plukken.

Feiten & cijfers:

 • Goede supermarktlocaties zijn schaars en waardevast: de vraag groeit sneller dan het aanbod.
 • Circa 70% van al ons dagelijkse eten komt uit de supermarkt.
 • De totale supermarktomzet in Nederland komt naar verwachting over heel 2020 uit op ruim € 40 miljard.
 • Gemiddeld investeren beleggers per jaar ongeveer € 2 miljard in retailvastgoed, waarvan ongeveer € 900 miljoen in supermarkten en wijkwinkelcentra.
 • Supermarkten boeken al jarenlang jaar-op-jaar groei.
 • Supermarktvastgoed en wijkwinkelcentra met boodschappenwinkels blijven naar verwachting een grote rol spelen in verzorgingsgebieden.
 • De omzet in online boodschappen doen was in 2019 ongeveer € 1 miljard en was met circa 3% van het totaal nagenoeg stabiel.
 • De huurders van supermarktvastgoed zijn doorgaans gezonde, solvabele organisaties zoals Ahold en Jumbo.

Meer weten over beleggen in supermarktvastgoed? Neem contact met ons op.

Partnership met Sectie5 Investments

Wij zoeken voor onze vastgoedfondsen altijd de beste partners die passen bij onze filosofie. Voor onze supermarktbeleggingsfondsen werken wij samen met de specialisten van Sectie5 Investments. Door bundeling van onze gezamenlijke expertises kunnen wij u ons hoogwaardige aanbod van supermarktvastgoed bieden: gebouwen van hoge kwaliteit op goede locaties en gemiddeld langlopende huurovereenkomsten met solvabele huurders.
Het partnerschap tussen Reyersen van Buuren en Sectie5 Investments heeft inmiddels een brede vastgoedportefeuille met maar liefst negentien supermarktgerelateerde vastgoedfondsen opgeleverd, met aantrekkelijke exploitatierendementen bij alle lopende fondsen.