Renpart Klassiek Vastgoed IV N.V. (tweede openbare emissie)

Voltekend. Deelname in dit fonds is niet meer mogelijk

Meld u aan om als eerste de aankondigingen van nieuwe fondsintroducties te ontvangen.

Na eerdere succesvolle emissies van vijf Renpart Vastgoedfondsen volgt nu de tweede openbare emissie van Renpart Klassiek Vastgoed IV N.V. De eerste emissie vond plaats in het voorjaar van 2005. De vennootschap zal de opbrengst uit de emissie gebruiken voor selectieve investeringen in klassiek vastgoed. Deze panden hebben in de regel een lager leegstandsrisico dan moderne objecten en zijn bovendien waardevast. De vennootschap is van mening dat scherpe inkoopprijzen goed mogelijk zijn. Bij aankoop zullen de selectie-criteria gehanteerd worden om een portefeuille samen te stellen met kwalitatief hoogwaardig vastgoed. Renpart Klassiek Vastgoed IV N.V. is een closed-end beleggingsmaatschappij. De activiteiten hebben een looptijd tot eind 2015 en kunnen maximaal twee keer één jaar verlengd worden. Het fonds is niet beursgenoteerd; de (certificaten van) aandelen zijn echter wel verhandelbaar.

 

Kenmerken van Renpart Klassiek Vastgoed IV N.V.
– Kleinschalig commercieel vastgoed tot circa € 7 miljoen per object;
– Groeiende portefeuille met aan goede partijen verhuurde panden (de portefeuille bevat reeds vijf objecten);
– Spreiding over kwalitatief hoogwaardige, gezichtsbepalende kantoor- en winkelpanden;
– Prognose totaalrendement enkelvoudig 10,8%* per jaar ofwel 10,5%* IRR;
– Prognose contant rendement circa 7,5%* per jaar, dividenduitkering per kwartaal;
– Fiscale beleggingsinstelling (vennootschapsbelastingtarief 0%);
– Beperkt risico en relatief lage rentekosten, omdat het vastgoed na de opstartfase met maximaal 60% vreemd vermogen wordt gefinancierd;
– Financiering aflossingsvrij;
– Verhandelbaarheid van de (certificaten van) aandelen.
* De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

 

Selectiecriteria
– Kwalitatief hoogwaardige objecten met klassieke, gezichtsbepalende uitstraling;
– Kleinschaligheid van de objecten;
– Uitstekende staat van onderhoud;
– Goede kwaliteit van de huurders;
– Goede locaties binnen Nederland;
– Evenwichtige geografische spreiding.

Prognoses

 • Prognose totaalrendement
  10,6% per jaar
 • Uitkering
  Per kwartaal
 • Verwachte looptijd
  10 jaar
 • Partner
  Renpart Vastgoed Management BV
 • Minimale deelname
  € 51.450,-
 • Fondsvermogen
 • Beleggerskapitaal
  € 6.000.000,-
 • Hypotheek
  € 0,-

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De prognoses vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.