Fiscale Beleggingsinstelling (FBI)

';

Fiscale Beleggingsinstelling (FBI)

Juridisch begrip dat aangeeft dat een beleggingsfonds is vrijgesteld van vennootschapsbelasting. Een FBI moet aan een aantal voorwaarden voldoen, zoals een maximale financiering van het vastgoed van 60% en uitkering van dividenden na zes maanden na het einde van het betreffende boekjaar en maximaal 25% van de uitgifte van de (certificaten van) aandelen aan vennootschappen.

Terug