S5 FORUM FONDS – eerste emissie

Voltekend. Deelname in dit fonds is niet meer mogelijk

Meld u aan om als eerste de aankondigingen van nieuwe fondsintroducties te ontvangen.

S5 Forum Fonds richt zich op beleggingen in supermarkten en wijkwinkelcentra waarin een supermarkt minimaal 55% van de huurstroom realiseert. Het is een groeifonds dat beoogt in de komende zeven jaar te groeien naar een belegd vermogen van € 250 miljoen.

Na de eerste emissie zal de beleggingsportefeuille bestaan uit drie objecten: een Jumbo-supermarkt in Leeuwarden, een Plus-supermarkt met een kleine winkelunit in Valkenswaard (Dommelen) en een Albert Heijn-supermarkt met een Etos-drogisterij en Gall & Gall-slijterij in IJsselstein. De gemiddelde resterende looptijd van de huurcontracten bedraagt 7,7 jaar.

Met een groeiende portefeuille wordt meer (geografische) spreiding gerealiseerd en wordt het fonds naar onze mening bestendiger.
Het fonds biedt faciliteiten voor inkoop van participaties van beleggers die wensen te verkopen (zie pagina 20 van het prospectus).

S5 Forum Fonds is het 19e supermarktgerelateerde vastgoedfonds (en het eerste supermarktgerelateerde groeifonds) dat Sectie5 Investments in samenwerking met Reyersen van Buuren introduceert.

Prognoses

 • Prognose contant rendement*
  6,5% per jaar
 • Uitkering
  Per kwartaal
 • Partner
  Sectie5 Investments NV
 • Minimale deelname
  € 10.000,-
 • Fondsvermogen
 • Beleggerskapitaal
  € 7.470.000,-
 • Hypotheek
  € 10.650.000,-

Prognose gemiddeld enkelvoudig rendement op jaarbasis over een beschouwingsperiode van tien jaar, gebaseerd op de veronderstellingen als weergegeven in het prospectus van S5 Forum Fonds. De emissievergoeding is niet in de berekening van bovenstaande prognoses betrokken. De prognoses vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • Beleggingsfonds in supermarkten en wijkwinkelcentra
 • Groeifonds met de ambitie om te groeien naar een belegd vermogen van € 250 miljoen
 • Na de eerste emissie bestaat de beleggingsportefeuille uit drie supermarkten met drie kleine winkelunits in Leeuwarden, Valkenswaard en IJsselstein
 • Resterende looptijd huurcontracten van gemiddeld 7,7 jaar
Jan Willem van der Kun
ALGEMEEN DIRECTEUR

S5 Forum Fonds is met recht een primeur te noemen: het eerste groeifonds dat Sectie5 Investments in samenwerking met Reyersen van Buuren introduceert. Het heeft dezelfde succeskenmerken als voorgaande fondsen, maar in een nieuwe structuur. Dit creëert additionele voordelen voor beleggers. Zo biedt het fonds meer geografische spreiding en meer spreiding in huurders. Ook is de portefeuille groter. Dit zorgt in beginsel voor een meer stabiele kasstroom en biedt een solide basis voor groei.

Risicofactoren
De waarde van uw belegging kan fluctueren. Aan het beleggen in onroerend goed, waaronder dit fonds, zijn risico’s verbonden, zoals verhuur- en exploitatierisico, rente- en financieringsrisico, marktwaarderisico, risico van beperkte spreiding in beleggingen, onderhoudsaspecten, milieurisico’s, politieke risico’s, inflatierisico, objectgerelateerde risico’s en risico van beperkte verhandelbaarheid. Het zich realiseren van bedoelde risico’s kan een nadelige invloed hebben op het geprognosticeerde rendement. De prognoses vormen derhalve geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Beleggers dienen zich te realiseren dat er een mogelijkheid is dat zij minder terugkrijgen dan zij hebben ingelegd. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Emissievergoeding
De emissievergoeding wordt niet opgenomen in de berekening van het verwachte rendement. De uiteindelijk begunstigde van de emissievergoeding is Reyersen van Buuren Vastgoedbeleggingen BV voor de begeleiding bij het plaatsen van de participaties in S5 Forum Fonds.

Essentiële informatie document
U kunt het EID hier downloaden.

Prospectus
U kunt het prospectus hier downloaden.

Jan Willem van der Kun
ALGEMEEN DIRECTEUR

S5 Forum Fonds is met recht een primeur te noemen: het eerste groeifonds dat Sectie5 Investments in samenwerking met Reyersen van Buuren introduceert. Het heeft dezelfde succeskenmerken als voorgaande fondsen, maar een nieuwe structuur. Dit creëert additionele voordelen voor beleggers. Zo biedt het fonds meer geografische spreiding en meer spreiding in huurders. Ook is de portefeuille groter. Dit zorgt in beginsel voor een meer stabiele kasstroom en biedt een solide basis voor groei.

Risicofactoren
De waarde van uw belegging kan fluctueren. Aan het beleggen in onroerend goed, waaronder dit fonds, zijn risico’s verbonden, zoals verhuur- en exploitatierisico, rente- en financieringsrisico, marktwaarderisico, risico van beperkte spreiding in beleggingen, onderhoudsaspecten, milieurisico’s, politieke risico’s, inflatierisico, objectgerelateerde risico’s en risico van beperkte verhandelbaarheid. Het zich realiseren van bedoelde risico’s kan een nadelige invloed hebben op het geprognosticeerde rendement. De prognoses vormen derhalve geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Beleggers dienen zich te realiseren dat er een mogelijkheid is dat zij minder terugkrijgen dan zij hebben ingelegd. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Emissievergoeding
De emissievergoeding wordt niet opgenomen in de berekening van het verwachte rendement. De uiteindelijk begunstigde van de emissievergoeding is Reyersen van Buuren Vastgoedbeleggingen BV voor de begeleiding bij het plaatsen van de participaties in S5 Forum Fonds.

Essentiële informatie document
U kunt het EID hier downloaden.

Prospectus
U kunt het prospectus hier downloaden.

Neem vrijblijvend contact met ons op
Wij vertellen u graag meer

+31 (0)20 643 83 81 info@reyersen.nl

Hoe kunt u deelnemen aan dit fonds?

STAPPEN

1. Informatie opvragen
Vraag vrijblijvend de beleggingsbrochure met het prospectus en het inschrijfformulier per post en/of e-mail op.

2. Documentatie lezen
In het prospectus staan alle kenmerken, kosten en risico’s van het fonds vermeld. Belt u ons gerust als u vragen heeft.

3. Inschrijfformulier
Indien u besluit deel te nemen, vul dan het inschrijfformulier in en onderteken het. Maak tevens een kopie van uw geldige legitimatiebewijs.

4. Inscannen (optioneel)
Scan het inschrijfformulier en de kopie van uw legitimatiebewijs in (of maak een foto met uw smartphone) en e-mail deze naar de fondsaanbieder. De volgorde van binnenkomst van de inschrijfformulieren is namelijk bepalend voor de toewijzing.

5. Opsturen
Stuur (na toezending per mail) het inschrijfformulier tezamen met de kopie van uw legitimatiebewijs per post op in de meegeleverde retourenvelop (postzegel niet nodig).

6. Bevestiging
U ontvangt, doorgaans binnen enkele dagen, bericht met daarin vermeld de ontvangstbevestiging van uw inschrijving, de toewijzing van uw deelname alsmede een betalingsinstructie. Na ontvangst van uw betaling en oprichting van het fonds ontvangt u een bevestiging van uw deelname.

S5 Forum Fonds is een beleggingsfonds als bedoeld in de Wet op het financieel toezicht (Wft), die wordt beheerd door Sectie5 Beheer BV (de Beheerder). De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft aan de Beheerder een vergunning verleend voor het beheren van beleggingsinstellingen als bedoeld in artikel 2:65, sub a van de Wft.