S5 FORUM FONDS – derde emissie (tweede tranche)

Voltekend. Deelname in dit fonds is niet meer mogelijk

Meld u aan om als eerste de aankondigingen van nieuwe fondsintroducties te ontvangen.

(reclame)

S5 Forum Fonds richt zich op beleggingen in supermarkten en supermarkt gedomineerde wijkwinkelcentra. Het fonds is een groeifonds met een belegd vermogen van thans ruim € 55 miljoen dat beoogt in de periode tot 2026 te groeien naar een belegd vermogen van € 250 miljoen.

De eerste en tweede emissie alsmede de eerste tranche van de derde emissie van S5 Forum Fonds hebben plaatsgevonden in 2019 en 2020. Het fonds belegt sindsdien in goedlopende objecten in Leeuwarden, IJsselstein, Valkenswaard, Vaals, Mierlo, Hoogeveen, Ede en Velp.

Met de opbrengst van de tweede tranche van de derde emissie zullen twee objecten worden toegevoegd aan de vastgoedportefeuille. Het object Hardenberg betreft een Lidl-supermarkt die is verhuurd aan Lidl Nederland GmbH. Het object Zutphen betreft een wijkwinkelcentrum met als hoofdhuurder een Jumbo-supermarkt (Jumbo Supermarkten BV), aangevuld met zes dagwinkels en vier gezondheid gerelateerde huurders.

S5 Forum Fonds is het 19e supermarkt gerelateerde vastgoedfonds dat Sectie5 Investments in samenwerking met Reyersen van Buuren Vastgoedbeleggingen heeft geïntroduceerd.

Verdeling huurders S5 Forum Fonds

Terugkoopfaciliteit

Omdat het fonds is opgericht voor onbepaalde tijd en geen vastgesteld beleid kent dat de objecten na een bepaalde tijd worden verkocht of dat het fonds na een bepaalde tijd wordt beëindigd, heeft de beheerder meerdere instrumenten gecreëerd om participanten de mogelijkheid te bieden hun participaties te verkopen. Zo is er doorlopend een terugkoopfaciliteit beschikbaar van maximaal € 500.000 waarmee participaties kunnen worden ingekocht van uittredende beleggers.

 

UPDATE

De tweede tranche van de derde emissie van het S5 Forum Fonds kent sinds de introductie begin september veel belangstelling. De inschrijvingen overstijgen het oorspronkelijke emissiebedrag van € 6,7 miljoen ruim.

Daarom is besloten om het emissiebedrag van de tweede tranche te verhogen naar € 12,9 miljoen. Met de extra opbrengst zal een nieuwe supermarktlocatie worden toegevoegd aan de vastgoedportefeuille van het fonds.

Prognoses

 • Prognose exploitatierendement*
  7,3% per jaar
 • Prognose contant rendement*
  5,4% per jaar
 • Uitkering
  Per kwartaal
 • Partner
  Sectie5 Investments NV
 • Minimale deelname
  € 11.246,-
 • Omvang tweede tranche van de derde emissie:
 • Beleggerskapitaal
  € 12.932.900,-
 • Hypotheek
  € 13.606.250,-

* Prognose gemiddeld enkelvoudig rendement op jaarbasis over een beschouwingsperiode van tien jaar, gebaseerd op de veronderstellingen in het neutrale scenario als weergegeven in het prospectus van de derde emissie van S5 Forum Fonds. De emissievergoeding is niet in de berekening van bovenstaande prognoses betrokken. De prognoses vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Let op: u staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen is.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situatie na de tweede tranche van de derde emissie:

Aantal locaties 11
Aantal units 53
Ingelegd beleggerskapitaal € 38 miljoen
Omvang portefeuille € 80 miljoen
Totale huurinkomsten € 5,1 miljoen
 • Beleggingsfonds in supermarkten en supermarkt gedomineerde wijkwinkelcentra
 • Groeifonds met de ambitie om te groeien naar een belegd vermogen van € 250 miljoen
 • Reeds acht goedlopende objecten in portefeuille
 • Met de tweede tranche van de derde emissie worden drie objecten toegevoegd
 • De omvang van de beleggingsportefeuille wordt daarmee ruim € 80 miljoen
 • Doorlopende terugkoopfaciliteit van maximaal € 500.000 voor inkoop van participaties van beleggers die wensen te verkopen
Jan Willem van der Kun
ALGEMEEN DIRECTEUR

“De tweede tranche van de derde emissie van het S5 Forum Fonds maakt het mogelijk om de bestaande succesformule van dit groeifonds verder te versterken: twee nieuwe objecten in Hardenberg en Zutphen die voor meer geografische spreiding en spreiding in huurders zorgen. Deze goedlopende objecten met een sterke positie in de wijk passen uitstekend bij het profiel van het fonds. Daarmee zijn ze een logische uitbreiding van de beleggingsportefeuille, die met reeds acht bestaande objecten een solide basis voor groei verschaft.”

Risicofactoren
De waarde van uw belegging kan fluctueren. Aan het beleggen in onroerend goed, waaronder dit fonds, zijn risico’s verbonden, zoals verhuur- en exploitatierisico, rente- en financieringsrisico, marktwaarderisico, risico van beperkte spreiding in beleggingen, onderhoudsaspecten, milieurisico’s, politieke risico’s, inflatierisico, objectgerelateerde risico’s en risico van beperkte verhandelbaarheid. Het zich realiseren van bedoelde risico’s kan een nadelige invloed hebben op het geprognosticeerde rendement. De prognoses vormen derhalve geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Beleggers dienen zich te realiseren dat er een mogelijkheid is dat zij minder terugkrijgen dan zij hebben ingelegd. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Emissievergoeding
De emissievergoeding wordt niet opgenomen in de berekening van het verwachte rendement. De uiteindelijk begunstigde van de emissievergoeding is Reyersen van Buuren Vastgoedbeleggingen BV voor de begeleiding bij het plaatsen van de participaties in S5 Forum Fonds.

Essentiële informatie document
U kunt het EID hier downloaden.

Prospectus
U kunt het door de AFM goedgekeurde prospectus hier downloaden. Lees voordat u besluit deel te nemen het prospectus zorgvuldig door om kennis te nemen van de kansen én de risico’s van S5 Forum Fonds. De goedkeuring van het prospectus door de AFM  mag niet worden beschouwd als aanprijzing van het aangeboden S5 Forum Fonds.

Jan Willem van der Kun
ALGEMEEN DIRECTEUR

“De derde emissie van het S5 Forum Fonds maakt het mogelijk om de bestaande succesformule van dit groeifonds verder te versterken: twee nieuwe objecten in Hardenberg en Zutphen die voor meer geografische spreiding en spreiding in huurders zorgen. Deze goedlopende objecten met een sterke positie in de wijk passen uitstekend bij het profiel van het fonds. Daarmee zijn ze een logische uitbreiding van de beleggingsportefeuille, die met reeds acht bestaande objecten een solide basis voor groei verschaft.”

Risicofactoren
De waarde van uw belegging kan fluctueren. Aan het beleggen in onroerend goed, waaronder dit fonds, zijn risico’s verbonden, zoals verhuur- en exploitatierisico, rente- en financieringsrisico, marktwaarderisico, risico van beperkte spreiding in beleggingen, onderhoudsaspecten, milieurisico’s, politieke risico’s, inflatierisico, objectgerelateerde risico’s en risico van beperkte verhandelbaarheid. Het zich realiseren van bedoelde risico’s kan een nadelige invloed hebben op het geprognosticeerde rendement. De prognoses vormen derhalve geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Beleggers dienen zich te realiseren dat er een mogelijkheid is dat zij minder terugkrijgen dan zij hebben ingelegd. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Emissievergoeding
De emissievergoeding wordt niet opgenomen in de berekening van het verwachte rendement. De uiteindelijk begunstigde van de emissievergoeding is Reyersen van Buuren Vastgoedbeleggingen BV voor de begeleiding bij het plaatsen van de participaties in S5 Forum Fonds.

Essentiële informatie document
U kunt het EID hier downloaden.

Prospectus
U kunt het door de AFM goedgekeurde prospectus hier downloaden. Lees voordat u besluit deel te nemen het prospectus zorgvuldig door om kennis te nemen van de kansen én de risico’s van S5 Forum Fonds. De goedkeuring van het prospectus door de AFM  mag niet worden beschouwd als aanprijzing van het aangeboden S5 Forum Fonds.

Neem vrijblijvend contact met ons op
Wij vertellen u graag meer

+31 (0)20 643 83 81 info@reyersen.nl

Hoe kunt u deelnemen aan dit fonds?

STAPPEN

1. Informatie opvragen
Vraag vrijblijvend de beleggingsbrochure met het prospectus en het inschrijfformulier per post en/of e-mail op.

2. Documentatie lezen
In het prospectus staan alle kenmerken, kosten en risico’s van het fonds vermeld. Belt u ons gerust als u vragen heeft.

3. Inschrijfformulier
Indien u besluit deel te nemen, vul dan het inschrijfformulier in en onderteken het. Maak tevens een kopie van uw geldige legitimatiebewijs.

4. Inscannen (optioneel)
Scan het inschrijfformulier en de kopie van uw legitimatiebewijs in (of maak een foto met uw smartphone) en e-mail deze naar de fondsaanbieder. De volgorde van binnenkomst van de inschrijfformulieren is namelijk bepalend voor de toewijzing.

5. Opsturen
Stuur (na toezending per mail) het inschrijfformulier tezamen met de kopie van uw legitimatiebewijs per post op in de meegeleverde retourenvelop (postzegel niet nodig).

6. Bevestiging
U ontvangt, doorgaans binnen enkele dagen, bericht met daarin vermeld de ontvangstbevestiging van uw inschrijving, de toewijzing van uw deelname alsmede een betalingsinstructie. Na ontvangst van uw betaling en oprichting van het fonds ontvangt u een bevestiging van uw deelname.

S5 Forum Fonds is een beleggingsfonds als bedoeld in de Wet op het financieel toezicht (Wft), dat wordt beheerd door Sectie5 Beheer BV (de Beheerder). De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft aan de Beheerder een vergunning verleend voor het beheren van beleggingsinstellingen als bedoeld in artikel 2:65, sub a van de Wft.