Quares Retail Fund (vierde emissie)

Dit is fonds is afgerond. Op de hoogte blijven van nieuwe beleggingskansen?

Meld u aan en ontvang als eerste de aankondigingen van nieuwe fondsintroducties

Quares Retail Fund investeert in nieuw en recent gerenoveerd Belgisch en Luxemburgs winkelvastgoed. Om de succesvolle groei te ondersteunen, volgt nu een vierde emissie.

Quares Retail Fund is een potentieel hoogrenderend fonds met een beoogd rendement van 14%* (IRR) en kent een korte looptijd. Het werd opgericht in 2007 en heeft reeds twaalf winkelpanden in economisch belangrijke regio’s in België in haar portefeuille opgenomen. Het doel is om de opgebouwde vastgoedportefeuille eind 2012 in zijn geheel te verkopen aan een institutionele belegger. Het behaalde rendement zal aan het einde van de looptijd in een keer worden uitgekeerd.

Het fonds belegt circa 50% van haar vermogen in door Quares Real Estate Investment Management nieuw te ontwikkelen winkelpanden. De nieuwbouw uit projectontwikkeling wordt pas opgenomen in de portefeuille van Quares Retail Fund als hiervoor vaste aannemingsprijzen zijn overeengekomen en de panden volledig zijn vergund en verhuurd.

In samenwerking met Adviesgroep Reyersen van Buuren biedt Quares Fund Management u de mogelijkheid deel te nemen in de vierde emissie van dit winkelfonds. De opbrengst uit deze emissie zal worden aangewend voor de aankoop van bestaande en de bouw van nieuwe winkelpanden.

Gerealiseerd

 • Gerealiseerd totaalrendement
  12,6% per jaar
 • Gerealiseerde looptijd
  4 jaar, 1 maand
 • Partner
  Quares REIM Retail
 • Minimale deelname
  € 54.250,-
 • Fondsvermogen
 • Beleggerskapitaal
  € 4.014.500,-
 • Hypotheek
  € 0,-

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De prognoses vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.