Parking Fund Nederland VII

Voltekend. Deelname in dit fonds is niet meer mogelijk

Meld u aan om als eerste de aankondigingen van nieuwe fondsintroducties te ontvangen.

Beleggen in openbare parkeergarages was in Nederland tot het recente verleden voornamelijk voorbehouden aan institutionele beleggers zoals pensioenfondsen. Parking Fund Nederland VII maakt dit ook voor particuliere beleggers mogelijk.

Parking Fund Nederland VII zal beleggen in de openbare parkeergarage Arena in het centrum van ’s-Hertogenbosch met in totaal 482 parkeerplaatsen.

De parkeergarage wordt reeds langjarig geëxploiteerd door Q-Park, de op een na grootste parkeerexploitant van Europa, die bij aanvang van het fonds een nieuwe 20-jarige huurovereenkomst met het fonds zal sluiten. Dankzij de nieuwe huurovereenkomst ligt de taxatiewaarde van de parkeergarage aanzienlijk hoger dan de koopprijs.

Parking Fund Nederland VII is het zevende parkeergaragefonds voor particuliere beleggers dat Holland Immo Group in samenwerking met Reyersen van Buuren introduceert. Hiermee wordt vervolg gegeven aan het succes van de zes eerder opgerichte parkeergaragefondsen, die tot dusver alle een goed direct rendement hebben.

Prognoses

 • Prognose totaalrendement
  9,1% per jaar
 • Uitkering
  Per kwartaal
 • Verwachte looptijd
  7-10 jaar
 • Partner
  Holland Immo Group
 • Minimale deelname
  € 10.000,-
 • Fondsvermogen
 • Beleggerskapitaal
  € 13.070.001,-
 • Hypotheek
  € 12.610.000,-

De prognoserendementen betreffen rendementen in de prognose voor het neutrale scenario. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De prognoses vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De openbare, ondergrondse parkeergarage Arena met 482 parkeerplaatsen
 • Uitstekende locatie in het centrum van ‘s-Hertogenbosch
 • 20-jarige huurovereenkomst met Q-Park
 • Hypotheekrente voor 10 jaar gefixeerd
Daan Wildschut
PROJECTMANAGER

“Na de zes eerder succesvol opgerichte parkeergaragefondsen, zal Parking Fund Nederland VII dit keer beleggen in de openbare parkeergarage Arena in ’s-Hertogenbosch. Deze parkeergarage ligt op een uitstekende locatie: het is midden in het centrum van ‘s-Hertogenbosch. Een ideale plek om te parkeren om het historische stadshart te bezoeken, te winkelen in winkelcentrum Arena, uit te gaan in de binnenstad of een bezoek te brengen aan de bioscoop. Op dit moment wordt de parkeergarage geëxploiteerd door Q-Park, die bij het begin van het fonds een nieuwe 20-jarige huurovereenkomst met het fonds zal sluiten. De gunstige ligging van de parkeergarage gecombineerd met dit langlopende contract, zorgen ervoor dat dit fonds alles in huis heeft om net zo’n groot succes te worden als de zes voorgaande parkeergaragefondsen, die tot dusver alle een goed direct rendement hebben.”

Risicofactoren
De waarde van uw belegging kan fluctueren. Aan het beleggen in onroerend goed, waaronder dit fonds, zijn risico’s verbonden, zoals verhuur- en exploitatierisico, rente- en financieringsrisico, marktwaarderisico, risico van beperkte spreiding in beleggingen, onderhoudsaspecten, milieurisico’s, politieke risico’s, inflatierisico, objectgerelateerde risico’s en risico van beperkte verhandelbaarheid. Het zich realiseren van bedoelde risico’s kan een nadelige invloed hebben op het geprognosticeerde rendement. De prognoses vormen derhalve geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Beleggers dienen zich te realiseren dat er een mogelijkheid is dat zij minder terugkrijgen dan zij hebben ingelegd. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Emissiekosten
De eenmalige emissiekosten worden niet opgenomen in de berekening van het verwachte rendement en worden berekend volgens een staffel. Bij deelname vanaf €10.000 tot €100.000 in het fonds wordt 3,0% van het deelnamebedrag in rekening gebracht, bij deelname vanaf €100.000 tot €250.000: 2,0% en bij deelname vanaf €250.000: 1,0%. De uiteindelijk begunstigde van de emissiekosten is Reyersen van Buuren Vastgoedbeleggingen BV voor de begeleiding bij het plaatsen van de participaties in Parking Fund Nederland VII.

Essentiële informatie document
U kunt het EID hier downloaden.

Prospectus
U kunt het prospectus hier downloaden.

Neem vrijblijvend contact met ons op
Wij vertellen u graag meer

+31 (0)20 643 83 81 info@reyersen.nl

Hoe kunt u deelnemen aan dit fonds?

STAPPEN

1. Informatie opvragen
Vraag vrijblijvend de beleggingsbrochure met het prospectus en het inschrijfformulier per post en/of e-mail op.

2. Documentatie lezen
In het prospectus staan alle kenmerken, kosten en risico’s van het fonds vermeld. Belt u ons gerust als u vragen heeft.

3. Inschrijfformulier
Indien u besluit deel te nemen, vul dan het inschrijfformulier in en onderteken het. Maak tevens een kopie van uw geldige legitimatiebewijs.

4. Inscannen (optioneel)
Scan het inschrijfformulier en de kopie van uw legitimatiebewijs in (of maak een foto met uw smartphone) en e-mail deze naar de fondsaanbieder. De volgorde van binnenkomst van de inschrijfformulieren is namelijk bepalend voor de toewijzing.

5. Opsturen
Stuur (na toezending per mail) het inschrijfformulier tezamen met de kopie van uw legitimatiebewijs per post op in de meegeleverde retourenvelop (postzegel niet nodig).

6. Bevestiging
U ontvangt, doorgaans binnen enkele dagen, bericht met daarin vermeld de ontvangstbevestiging van uw inschrijving, de toewijzing van uw deelname alsmede een betalingsinstructie. Na ontvangst van uw betaling en oprichting van het fonds ontvangt u een bevestiging van uw deelname.

Parking Fund Nederland VII is een beleggingsfonds en is als zodanig geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De beheerder Holland Immo Group Beheer BV heeft een vergunning van de AFM in het kader van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Het door de AFM goedgekeurde prospectus en het essentiële informatiedocument zijn kosteloos verkrijgbaar via Reyersen van Buuren en worden tevens gepubliceerd op deze website.