Maatschap €-stone Central EuropePolen, Hongarije en Tsjechië vertegenwoordigen tezamen 58,6 miljoen nieuwe EU-consumenten met een gemiddeld bruto binnenlands product per inwoner van € 7.213. De investeringen door bedrijven en overheden in onroerend goed nemen er sterk toe. De bedrijvigheid is snel groeiend, er is goedkope geschoolde arbeid en een grote drang naar een hoger welvaartsniveau. Deze uitgangspunten hebben een combinatie van vastgoedprojecten opgeleverd voor deze Midden-Europese introductie door de Maatschap €-stone Central Europe. Deze Maatschap is een initiatief van Global State Investments B.V., die in de afgelopen drie jaar uitgebreide ervaring opdeed met vastgoedinvesteringen in deze regio. Het is haar derde Midden-Europese initatief.

De voorgestelde investering wordt gekenmerkt door het spreiden van risico´s in drie economisch snelgroeiende geografische gebieden, elk project in een specifieke categorie en met een doordachte (exit)strategie. Door de mix van twee nieuwbouwprojecten en een verhuurd object is er al in aanvang sprake van een positieve cashflow, die kan worden aangewend voor het uitkeren van preferent rendement. De eerste uitkering kan naar verwachting al eind tweede kwartaal van 2005 plaatsvinden. Het beleid zal gericht zijn op het optimaliseren van de inkomsten uit (weder)verhuur van een winkelcentrum in Wroclaw en het realiseren van vermogenswinst door ontwikkeling, bouw en verkoop van 47 luxe koopappartementen in Boedapest én een nieuw multifunctioneel bedrijvenpark nabij het vliegveld van Praag.

De realisatie en het management van elk project vindt plaats met de lokale partners CREDO en IRES.
Prognoses

  • Fondsvermogen

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De prognoses vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.