Accel Germany Fund N.V. (plaatsing in beperkte kring)

Voltekend. Deelname in dit fonds is niet meer mogelijk

Meld u aan om als eerste de aankondigingen van nieuwe fondsintroducties te ontvangen.Initiatiefnemer Accel Real Estate Investment B.V. biedt u de mogelijkheid in beperkte kring deel te nemen in een vastgoedbelegging met een unieke financieringsstructuur: Accel Germany Fund N.V.
Maximaal 37 certificaathouders kunnen deelnemen met bedragen vanaf € 100.000. Deelnemingsvrijstelling is onder voorwaarden van toepassing vanaf € 200.000.
U kunt als belegger profiteren van een aantrekkelijk rendement uit een groeiende en gespreide portefeuille van Duits commercieel vastgoed.

De fondsstrategie wordt gedreven door de aantrekkende economie en vastgoedmarkt in Duitsland.
De markt kenmerkt zich door:
• relatief lage huurniveaus;
• relatief lage aankoopprijzen.
De verwachting is dat beide de komende jaren zullen stijgen.

De opbrengst van de emissie zal (aangevuld met een hypothecaire financiering) gebruikt worden om te investeren in kantoren en bedrijfsgebouwen in Duitsland. Op het moment van deze emissie zijn nog geen vastgoedobjecten aangekocht. De vastgoedobjecten zullen aangekocht worden in meerdere tranches over een periode van maximaal drie jaar. Na de aankoopfase vindt gedeeltelijke herfinanciering plaats door middel van de uitgifte van obligaties aan particuliere beleggers.

Er wordt gestreefd te groeien naar een fondsvolume van circa € 6o miljoen, bestaande uit minimaal zes vastgoedobjecten. Het fonds beoogt spreiding te realiseren door te beleggen in:
• diverse sectoren;
• diverse regio’s;
• diverse objecten, met bij voorkeur meerdere huurders.
Deze risicospreiding bevordert een meer stabiele performance van de beleggingsportefeuille.

*

Beleggingen in beperkte kring worden met deelnames vanaf € 100.000 aangeboden aan een kleine groep beleggers met een specifieke interesse. Mogelijk was u ook geïnteresseerd geweest in dit fonds en bent u hierover niet geïnformeerd. Neemt u dan telefonisch contact met ons op of vul het formulier in.

Investeringscriteria

Locatie
Geografische spreiding binnen Duitsland
Gevestigde kantorenlocaties of bedrijventerreinen
Goede bereikbaarheid
Voldoende parkeergelegenheid

Vastgoed
Bestaande gebouwen of ‘turnkey’-ontwikkelingsprojecten ( > 70% verhuurd )
Moderne en courante gebouwen
Flexibiliteit in indeling voor eventuele toekomstige wijzigingen in gebruik
Solide huurders
Meerjarige huurcontracten
Voorkeur voor verzamelgebouwen

Investering
Investering per object niet groter dan circa € 15 miljoen
Minimaal zes objecten
Positieve bijdrage aan totaalrendementPrognoses

 • Prognose totaalrendement
  14,0% per jaar
 • Uitkering
  Per kwartaal
 • Verwachte looptijd
  10 jaar
 • Partner
  Accel Real Estate Investment BV
 • Minimale deelname
  € 100.000,-
 • Fondsvermogen
 • Beleggerskapitaal
  € 3.750.000,-
 • Hypotheek
  € 0,-

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De prognoses vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.