2 april 2019

Vastgoed als extra inkomen steeds populairder

Door: De Telegraaf

Ieder kwartaal uitzicht op een rendementsuitkering en niet afhankelijk zijn van de grillen van de beurs. Dat zijn voordelen van beleggen in de meeste vastgoedbeleggingsfondsen. Een beleggingsvorm die daardoor door steeds meer particulieren wordt ontdekt. Uiteraard moeten de risico’s wel goed worden afgewogen.

Beleggen in vastgoed was in het verleden het domein van institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen en verzekeraars. Voor de aankoop van onroerend goed was immers serieuze financiële slagkracht nodig. Slagkracht waarover een individuele, particuliere belegger vaak niet beschikte.Die tijden liggen inmiddels achter ons. Reyersen van Buuren Vastgoedbeleggingen maakt sinds 1982 beleggen in vastgoed ook voor particulieren toegankelijk. En dat is niet onopgemerkt gebleven. De totale aankoopwaarde van vastgoed via deze specialist in vastgoedfondsen bedraagt sinds die tijd ruim € 2,2 miljard.

Particuliere beleggers blijken gecharmeerd te zijn van een interessante eigenschap van deze beleggingscategorie: het uitzicht op kasstroom. De huurinkomsten van goed verhuurd vastgoed zorgen voor het uitzicht op een stabiele rendementsuitkering, over het algemeen op kwartaalbasis.

Daarnaast is het wel zo prettig dat de waarde van vastgoed niet afhankelijk is van de sentimenten op de beurs. Een dreigende handelsoorlog tussen Amerika en China? Het Nederlandse vastgoed hikt of schrikt er niet direct van.

Hoewel het vastgoedlandschap dynamisch is, is de aanpak van Reyersen van Buuren sinds de jaren 80 onveranderd. Samen met specialisten selecteert het bureau interessante vastgoedobjecten met uitzicht op stabiel rendement en met een afgewogen risico. Daarmee is inmiddels een bewezen trackrecord opgebouwd. Wie dat zelf wil beoordelen, kan dat hier doen. Behalve in wijkwinkelcentra, parkeergarages, kantoren en woningen zijn er opvallende beleggingen geweest in onder meer de befaamde Ziggo Dome en de Heineken Music Hall (nu AFAS Live). Minstens zo aansprekend is de herontwikkeling en herbestemming van de Van Nelle Fabriek in Rotterdam, een uniek rijksmonument.

Vastgoedfondsen

Beleggen in vastgoed is inmiddels toegankelijk geworden voor particulieren. Instappen in niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen kan vaak al vanaf € 10.000. De belegger wordt naar rato (economisch) mede-eigenaar van het vastgoed, samen met de andere deelnemers in het fonds. De professionele aanbieder van het fonds zorgt daarbij voor de aankoop van het beleggingsobject, het beheer, de (fonds)administratie en na verloop van tijd de verkoop. In dit laatste geval kan de eventuele meerwaarde van het object te gelde worden gemaakt voor de beleggers.

Afhankelijk van het soort object zien we bij de vastgoedbeleggingen vaak langjarige huurovereenkomsten. Neem bijvoorbeeld supermarkten: een huurcontract van vijf tot tien jaar met partijen als Ahold en Jumbo is in deze beleggingscategorie niet ongebruikelijk.

Of parkeergarages, die vaak worden verhuurd voor een periode van vijftien tot twintig jaar en, in uitzonderlijke gevallen, tot zelfs dertig jaar. Als er dan ook nog eens sprake is van een gerenommeerde huurder zoals Q-Park of APCOA, dan is er goede kans op een stabiel rendement dat veelal per kwartaal wordt uitgekeerd. Beleggers zien dat als een interessante aanvulling op inkomen en pensioen.

Risico’s

Beleggen in iedere beleggingscategorie, dus ook vastgoedfondsen, brengt risico’s met zich. De voornaamste risico’s (niet limitatief) van beleggen in vastgoedfondsen zijn leegstandsrisico, marktwaarderisico, financieringsrisico, risico van beperkte spreiding in beleggingen en risico van beperkte verhandelbaarheid. Voor ieder fonds wordt een prospectus beschikbaar gesteld waarin alle risico’s worden beschreven.

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd op telegraaf.nl