29 april 2022

Inschrijving geopend: nieuwe emissie supermarktfonds (RECLAME)

Door: Reyersen van Buuren Vastgoedbeleggingen

Mede door de grote belangstelling in supermarktvastgoed, verheugt het ons u namens Sectie5 Investments NV te kunnen informeren over een nieuwe tranche van het supermarktbeleggingsfonds S5 Forum Fonds.

 

 

Via het S5 Forum Fonds kunnen investeerders (grote en kleine) beleggen in supermarktvastgoed en supermarkt-gedomineerde wijkwinkelcentra. Het fonds is een groeifonds met een belegd vermogen van inmiddels circa € 80 miljoen, dat in de periode tot 2026 wil doorgroeien naar een belegd vermogen van € 250 miljoen.

Supermarkten zijn essentieel, onmisbaar en daardoor bijzonder crisisbestendig.

Met de opbrengst van eerdere emissies van dit fonds in 2019, 2020 en 2021 werden inmiddels 11 goedlopende supermarktlocaties verworven in Leeuwarden, IJsselstein, Valkenswaard, Vaals, Mierlo, Hoogeveen, Ede, Velp, Zutphen, Hardenberg en Etten-Leur.

Nieuw: Geldermalsen en Leiden

Met de opbrengst van de jongste tranche zullen twee objecten worden toegevoegd aan de vastgoedportefeuille: een Coop-supermarkt in Geldermalsen en een wijkwinkelcentrum in Leiden met daarin een Jumbo-supermarkt en een Aldi-supermarkt als hoofdhuurders. De fondsomvang neemt hiermee toe tot een belegd vermogen van € 103 miljoen met een gezonde mix van krachtige merken als huurders (zie grafiek hieronder).

 

 

Gezonde en essentiële sector

De grote belangstelling voor beleggen in supermarktvastgoed is goed verklaarbaar: supermarkten bewijzen zich ook in crisistijd als essentieel, onmisbaar en daardoor bijzonder crisisbestendig. Als een van de weinige sectoren zag de sector de omzetgroei sinds het begin van de coronacrisis sterk toenemen: van normaal gesproken 2 tot 3% extra per jaar tot maar liefst 11,2% erbij over heel 2020.

De combinatie van rust en stabiliteit, negatieve spaarrentes én de sterke positie van supermarkten in de samenleving maakt beleggen in supermarktvastgoed bijzonder aantrekkelijk. Beleggers delen mee in de jaarlijks geïndexeerde huurinkomsten, die doorgaans zorgen voor een stabiele kasstroom, en in de mogelijke waardestijging van het vastgoed.

S5 Forum Fonds is het 19e supermarktvastgoedfonds (en het eerste groeifonds) van Sectie5 in samenwerking met Reyersen van Buuren Vastgoedbeleggingen BV.

Dit bericht is een reclame. Raadpleeg het prospectus en het essentiële informatiedocument van S5 Forum Fonds voordat u een beleggingsbeslissing neemt.

Klik hier voor meer informatie en het prospectus met alle kenmerken en risico’s.

Risico’s

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. Aan het beleggen in onroerend goed, waaronder dit fonds, zijn risico’s verbonden, zoals negatieve waardeontwikkelingen, huurprijsrisico, renterisico, risico van stijgende online supermarktbestedingen, onderhoudsrisico, fiscaal risico, liquiditeitsrisico, herfinancieringsrisico, risico van het schenden van financieringsconvenanten, risico van beperkte verhandelbaarheid van de participaties en het risico van langere looptijd van het fonds. Beleggers dienen zich te realiseren dat zij mogelijk minder terugkrijgen dan zij hebben ingelegd en zelfs hun gehele inleg kunnen verliezen. Let op: u staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen is.

Meer informatie?

Klik hier voor meer informatie en het prospectus. In het prospectus staan alle kenmerken, kosten en risico’s van S5 Forum Fonds vermeld. 

S5 Forum Fonds is een beleggingsfonds en is als zodanig geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De beheerder Sectie5 Beheer BV heeft een vergunning van de AFM in het kader van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Het prospectus en het essentiële informatiedocument zijn te downloaden op de websites van Reyersen van Buuren (https://www.reyersen.nl/wp-content/uploads/2022/03/ Forum-Fonds_4-2_PROSPSUPPL.pdf) en Sectie5 Beheer BV (https://sectie5.nl/fondsen/fondsenfile/ 13275/Prospectus_S5_Forum_fonds.pdf) en worden op verzoek kosteloos toegestuurd. Reyersen van Buuren Vastgoedbeleggingen BV is geregistreerd als beleggingsonderneming bij de Autoriteit Financiële Markten.