9 september 2021

Beleggen in supermarktvastgoed: recente cijfers en achtergronden

Door: Reyersen van Buuren Vastgoedbeleggingen

Supermarkten draaien de afgelopen jaren topomzetten. De sector groeit al jarenlang onafgebroken met gemiddeld rond de 3%. In 2020 bedroeg de omzetstijging zelfs 7,7%, tot een recordbedrag van € 39,4 miljard. Supermarkten bewijzen al jaren vrijwel ongevoelig te zijn voor economische conjunctuur. Dat maakt supermarktvastgoed naar onze mening een heel stabiele beleggingscategorie.

Verwachting: groei houdt aan

Het einde van die groei is nog lang niet in zicht. Retailspecialist prof. dr. Cor Molenaar, bijzonder hoogleraar eMarketing aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en schrijver van diverse boeken over de retailsector, voorziet ook in de toekomst een sterke positie voor de supermarkten. In een eerder interview schetste hij drie belangrijke trends: de verschuiving naar duurdere, luxere (vers)producten met meer marge, de opkomst van de supermarkt als restaurant en de toenemende rol van de buurtsuper als sociale ontmoetingsplaats – die alleen maar toeneemt naarmate consumenten andere producten meer online kopen.

Cijfers bevestigen die tendens. Met name supermarkten van grote ketens in lokale wijkwinkelcentra presteerden in 2020 goed. Die hebben gemiddeld de beste verhouding tussen omzet en winst, aldus directeur Jeroen Lokerse van vastgoedadviseur Cushman & Wakefield eerder dit jaar in het FD.

Door de gezonde omzetcijfers groeit de belangstelling voor beleggen in supermarktvastgoed

Particuliere beleggers profiteren mee

Dankzij die gezonde omzetcijfers groeit de belangstelling voor beleggen in supermarktvastgoed. “Beleggen in supermarktvastgoedfondsen is momenteel zeer in trek”, aldus Jan Willem van der Kun, algemeen directeur van Reyersen van Buuren Vastgoedbeleggingen. “Via zo’n fonds kun je vanaf een bescheiden bedrag instappen, word je naar rato economisch mede-eigenaar van het vastgoed in het fonds en profiteer je mee van de huuropbrengsten en de mogelijke waardegroei.”

Nieuwe fondsemissie (reclame)

“De nieuwste emissie – inmiddels het 19e supermarktbeleggingsfonds dat wij in samenwerking met Sectie5 Investments NV hebben geïntroduceerd – betekent een verdere uitbreiding van een goed renderend supermarktgroeifonds met gezonde nieuwe objecten: supermarkten en supermarkt-gedomineerde wijkwinkelcentra op goede locaties, in demografisch gezonde wijken met langlopende huurcontracten. Daarbij kun je al vanaf € 11.246 instappen. Het verwachte uitkeerbare rendement bedraagt 5,4% per jaar – uitkering per kwartaal – en het exploitatierendement zelfs 7,3% per jaar.”

Risico’s

“Beleggen in supermarktvastgoed biedt uitzicht op een interessant rendement, maar zoals bij alle beleggingen zijn ook hier risico’s”, benadrukt Van der Kun. “De waarde van uw belegging kan fluctueren: het vastgoed kan in waarde dalen, de huurinkomsten, rentelasten of onderhoudskosten kunnen tegenvallen en er zijn liquiditeitsrisico’s, fiscale risico’s, risico van beperkte verhandelbaarheid en (her)financieringsrisico’s. Wij hechten er waarde aan dat te benadrukken want resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst en de prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.”

 

Meer weten over beleggen in supermarktvastgoed? Kijk op www.reyersen.nl/s5ff3 voor uitgebreide informatie, het prospectus inclusief alle kenmerken, kosten en risico’s, en het essentiële informatiedocument waarin de risico-indicator en informatie over de kosten zijn opgenomen.