Begrippenlijst

De terminologie rondom vastgoedbeleggingen roept vaak vragen op. Wij hebben een gedetailleerde begrippenlijst voor u opgesteld zodat u altijd snel een antwoord kunt vinden.


Wet op het financieel toezicht (Wft)

De Wet op het financieel toezicht (Wft) regelt het toezicht op de financiële sector in Nederland. De Wft is op 1 januari 2007 in werking getreden en verving acht toezichtwetten (waaronder de Wte).

Terug