Wet op het financieel toezicht (Wft)

';

Wet op het financieel toezicht (Wft)

De Wet op het financieel toezicht (Wft) regelt het toezicht op de financiële sector in Nederland. De Wft is op 1 januari 2007 in werking getreden en verving acht toezichtwetten (waaronder de Wte).

Terug