Vastgoedobligatie

';

Vastgoedobligaties

Een schuldbewijs. De uitgevende instelling trekt door uitgifte van obligaties vreemd vermogen aan (een lening) voor beleggingen in bestaand onroerend goed of investeringen in bijvoorbeeld projectontwikkeling. Een obligatie geeft in beginsel recht op een vaste rente (de ‘coupon’) en op terugbetaling van de hoofdsom aan het einde van de looptijd. De zogenoemde winstdelende obligaties kennen daarnaast veelal een aflossingsbonus aan het einde van de looptijd. Feitelijk is dit geen winstdeling, maar een bonus als percentage van de hoofdsom als de winst dat toelaat. Soms worden obligaties tegen een vaste premie afgelost (bijv. 110%).

Terug