Participaties

';

Participaties

Deelname in een vastgoedbelegging in de vorm van een Commanditaire Vennootschap (CV) of een maatschap. De deelnemers worden participanten genoemd en zijn commanditaire vennoten in de CV of maten in de maatschap.

Terug