Nominale waarde

';

Nominale waarde

Het oorspronkelijke aandeel in het eigen vermogen minus de agioreserve.

Terug