Netto-aanvangsrendement (NAR)

';

Netto-aanvangsrendement (NAR)

De huur van een object, na aftrek van de exploitatiekosten, bij aankoop als percentage van de koopsom vastgoed inclusief aankoopkosten (vrij op naam).

Terug