Liquiditeitsreserve

';

Liquiditeitsreserve

Een deel van het vermogen dat niet direct wordt gebruikt voor het aankopen van onroerend goed of de daarbij te maken kosten.

Terug