Intrinsieke waarde

';

Intrinsieke waarde

Het eigen vermogen gedeeld door het aantal uitstaande aandelen in het kapitaal van de vennootschap.

Terug