Begrippenlijst

De terminologie rondom vastgoedbeleggingen roept vaak vragen op. Wij hebben een gedetailleerde begrippenlijst voor u opgesteld zodat u altijd snel een antwoord kunt vinden.


Intrinsieke waarde voor handelsdoeleinden

Het eigen vermogen, gecorrigeerd voor afboeking ineens van de aankoopkosten, gedeeld door het aantal uitstaande aandelen in het kapitaal van de vennootschap. Bij de intrinsieke waarde voor handelsdoeleinden worden de aankoopkosten in meerdere jaren geamortiseerd, om zo een realistische waardestijging van de aandelen te realiseren.

Terug