Intrinsieke waarde voor handelsdoeleinden

';

Intrinsieke waarde voor handelsdoeleinden

Het eigen vermogen, gecorrigeerd voor afboeking ineens van de aankoopkosten, gedeeld door het aantal uitstaande aandelen in het kapitaal van de vennootschap. Bij de intrinsieke waarde voor handelsdoeleinden worden de aankoopkosten in meerdere jaren geamortiseerd, om zo een realistische waardestijging van de aandelen te realiseren.

Terug