Indirect rendement

';

Indirect rendement

Beschikbare winst (incl. aflossing) bij de verkoop van het vastgoed waarbij géén rekening is gehouden met de tijdswaarde van geld, uitgedrukt in een percentage van het eigen vermogen. Dit rendement is doorgaans uitgedrukt als een percentage van de inleg.

Terug