Begrippenlijst

De terminologie rondom vastgoedbeleggingen roept vaak vragen op. Wij hebben een gedetailleerde begrippenlijst voor u opgesteld zodat u altijd snel een antwoord kunt vinden.


Huurindexatie

De jaarlijkse aanpassing van de huur aan het prijsindexcijfer. Hiervoor worden ook de termen index of indexering gebruikt.

Terug