Huurindexatie

';

Huurindexatie

De jaarlijkse aanpassing van de huur aan het prijsindexcijfer. Hiervoor worden ook de termen index of indexering gebruikt.

Terug