Herinvesteringsreserve (HIR)

';

Herinvesteringsreserve (HIR)

Boekwinsten die zijn behaald bij vervreemding van onder meer onroerendgoedbeleggingen en onder voorwaarden kunnen worden gereserveerd op de fiscale balans om daarmee belastingheffing uit te stellen. Een commanditaire vennootschap in vastgoedbeleggingen kan een mogelijkheid bieden een herinvesteringsreserve aan te wenden.

Terug