Hefboom / Leverage

';

Hefboom / Leverage

Het vreemd vermogen in verhouding tot de totale fondsinvestering, uitgedrukt in een percentage. Als de rentelasten van het vreemd vermogen lager zijn dan het rendement op de belegging in een vastgoedbeleggingsfonds, werkt deze als hefboom voor het rendement van de belegger.

Terug