Gewogen gemiddelde

';

Gewogen gemiddelde

Naar rato van grootte of prijs berekend gemiddelde.

Terug