Deelnemingsvrijstelling

';

Deelnemingsvrijstelling

Deelnemingsvrijstelling voorkomt dubbele belastingheffing voor vennootschappen met een aanmerkelijk belang in een dochteronderneming. Niet alleen dividend maar ook koers- en liquidatiewinsten vallen onder de deelnemingsvrijstelling en worden niet dubbel belast. Sommige vastgoedbeleggingsvehikels kunnen in een stapelstructuur geschikt zijn voor deelnemingsvrijstelling voor vennootschappen.

Terug