Commanditaire Vennootschap (CV)

';

Commanditaire Vennootschap (CV)

Samenwerkingsverband tussen de commanditaire vennoten (beleggers) en de beherend vennoot (meestal de aanbieder). Er wordt voor gezamenlijke rekening en risico belegd in onroerend goed met als doel het behalen van exploitatie- en/of verkoopwinst. De commanditaire vennoten in een commanditaire vennootschap zijn alleen draagplichtig tot het bedrag van hun inbreng. Dit houdt in dat, mocht er in CV-verband iets misgaan en er ontstaan vorderingen, deze uitsluitend te verhalen zijn op het CV-vermogen en/of op de beherend vennoot (doorgaans de initiatiefnemer).

Terug