Begrippenlijst

De terminologie rondom vastgoedbeleggingen roept vaak vragen op. Wij hebben een gedetailleerde begrippenlijst voor u opgesteld zodat u altijd snel een antwoord kunt vinden.


Certificaten van aandelen

Waardepapieren uitgegeven door een administratiekantoor (veelal een stichting) tegenover de originele aandelen die eigendom zijn van het administratiekantoor. Certificaten van aandelen zijn in beginsel makkelijker verhandelbaar dan aandelen. Aan certificaten van aandelen is geen stemrecht verbonden tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Terug