Bruto-aanvangsrendement (BAR)

';

Bruto-aanvangsrendement (BAR)

De huur van een object bij aankoop als percentage van de koopsom vastgoed inclusief aankoopkosten (vrij op naam). BAR is omgekeerd evenredig aan de kapitalisatiefactor: het aantal malen dat de jaarhuur in de koopprijs is verkapitaliseerd.

Terug