Autoriteit Financiële Markten (AFM)

';

Autoriteit Financiële Markten (AFM)

De Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) is gedragstoezichthouder op de Nederlandse financiële markten. Dat houdt in dat de AFM toezicht houdt op het gedrag van de gehele financiële marktsector: sparen, beleggen, verzekeren en lenen. Besloten vastgoedbeleggingsfondsen moeten voldoen aan de prospectusrichtlijnen van de AFM, tenzij deze onder de vrijstelling vallen. De vrijstelling wordt verkregen als een fonds een minimale deelname kent van € 100.000 of meer, een eigen vermogen heeft van minder dan € 2.500.000 of het aantal beleggers waaraan de propositie is aangeboden kleiner is dan 100. Beheerders van besloten vastgoedbeleggingsfondsen kunnen een aanvraag indienen voor een doorlopende vergunning van de AFM, waardoor deze onder doorlopend toezicht staan. De AFM controleert in beginsel echter nooit de onderliggende waarde (het vastgoed) van de beleggingen. Zie www.afm.nl.

Terug