Begrippenlijst

De terminologie rondom vastgoedbeleggingen roept vaak vragen op. Wij hebben een gedetailleerde begrippenlijst voor u opgesteld zodat u altijd snel een antwoord kunt vinden.


Aandelen

(Bewijs van) deelname in het eigen vermogen van een beleggingsfonds (besloten of naamloze vennootschap). Aandeelhouders hebben in beginsel recht op winstdeling, uitgekeerd als dividend. Aan aandelen is gewoonlijk stemrecht verbonden tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Terug