Nieuws


Welke zekerheid biedt een vergunning van de AFM?

Welke zekerheid biedt een vergunning van de AFM?

Voor het verkrijgen van een vergunning dient het prospectus door de AFM goedgekeurd te zijn. De AFM toetst of het prospectus voldoet aan de richtlijnen die in de wet zijn opgenomen. Hierbij gaat het erom of de informatieverstrekking en de presentatie van gegevens correct zijn. Bovendien onderzoekt de AFM of de initiatiefnemer (de beheerder) en de bewaarder deskundig en betrouwbaar zijn. De wet stelt ook eisen aan de administratieve organisatie van de beheerder. De AFM toetst niet of de prognoses van het aangeboden product reëel zijn. U heeft dus niet de zekerheid dat het product het rendement gaat opleveren dat u wordt aangeboden.

Terug