Nieuws


Wat zijn de gevolgen van mijn overlijden voor de participaties?

Wat zijn de gevolgen van mijn overlijden voor de participaties?

Uw participaties zullen net als uw andere vermogensbestanddelen vererven. Ze zullen dus toegaan naar de wettelijke erfgenamen of de erfgenamen die u bij testament benoemd heeft. Als u getrouwd bent en geen testament heeft, dan gaat de participatie naar uw echtgenote. Zij kan dan de rechten hieruit op dezelfde wijze uitoefenen als u dat op dit moment kunt. Als er meerdere erfgenamen zijn, dan erven zij gezamenlijk de participatie. Bij de verdeling van de nalatenschap kan deze worden toebedeeld aan een van de erfgenamen. Zolang dat niet gebeurd is, kunnen de erfgenamen alleen gezamenlijk de rechten uitoefenen.

Terug