Nieuws


Wat is een vastgoed-CV precies?

Wat is een vastgoed-CV precies?

Een vastgoed-CV (commanditaire vennootschap) is een beleggingsvorm waarbij de deelnemers gezamenlijk het eigen vermogen verschaffen om vastgoed aan te kopen. Zij worden de eigenaren van het vastgoed.

De initiatiefnemer (aanbieder)/beheerder koopt namens de beleggers het vastgoedobject, gaat dit gedurende een aantal jaren exploiteren en daarna verkopen. De opbrengsten uit verhuur worden gedurende de looptijd, meestal per kwartaal, na aftrek van kosten uitgekeerd aan de beleggers naar rato van hun inleg. Bij verkoop volgt er een slotuitkering van de verkoopwinst en wordt de oorspronkelijke inleg terugbetaald.

Terug