Nieuws


Hoe wordt de jaarlijkse huurverhoging vastgesteld?

Hoe wordt de jaarlijkse huurverhoging vastgesteld?

Jaarlijks wordt de huur in beginsel verhoogd met de inflatie. De inflatiecorrectie wordt bepaald door de zogenoemde CBS-prijsindex. Het Centraal Bureau voor de Statistiek houdt continu de prijsontwikkeling bij van een groot aantal consumentenbestedingen en drukt dit uit in een indexcijfer.

In de index zijn de prijzen van onder meer zuivelproducten, energie, kleding en schoeisel, groente, huisvesting en brood vertegenwoordigd. Op dit moment bedraagt de inflatie 1,8%. Bij vastgoedbeleggingen in het buitenland zal er soms geen sprake zijn van een inflatiecorrectie of een andere methode om de prijsstijgingen in de huurprijs te laten doorwerken. Zo kennen huurcontracten in Frankrijk bijvoorbeeld koppeling aan de bouwkostenindex.

In Canada is vaak helemaal geen sprake van een inflatiecorrectie. De huurprijs is dan vast voor de gehele overeengekomen huurperiode. En in Duitsland is de huurprijs vast voor een gedeelte van de overeengekomen huurperiode.

Terug